Stručno usavršavanje za veterinare i veterinarske tehničare iz cijele BiH


U cilju širenja svoje podrške na sve dijelove Bosne i Hercegovine, te podizanja kapaciteta struke kako bi sterilizacija bila dostupna u cijeloj BiH,  Dogs Trust poziva veterinare i veterinarske tehničare iz svih krajeva države da prošire svoje znanje iz oblasti provođenja sterilizacije/kastracije i anestezije pasa, te da dobiju Dogs Trust-ov certifikat. Obuka koja će ponovo od novembra 2014. godine biti dostupna na mjesečnoj osnovi organizirana je u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Za više informacija o treningu i registraciji, koristite link: http://www.dogstrust.ba/program-treninga/

AKTUELNOSTI