Lista klinika

KAMPANJA MASOVNE STERILIZACIJE PASA LUTALICA I BESPLATNE STERILIZACIJE VLASNIČKIH PASA

Ze Do Kanton Juli 2020
Regija Doboj Juli 2020
Posavski Kanton Juli 2020
Banjalucka-regija-Maj-2020
Tuzlanski-kanton-Maj-2020
Sarajevsko-zvornicka-regija-Maj-2020
Hercegovacko-neretvanski-kanton-Maj-2020
Pale i Sokolac Maj 2020
Istocna-Hercegovina-Trebinje-Jan-2020