Nagrade i medalja za humano ophođenje prema životinjama

Znate li nekoga ko je svojim primjerom inspiracija za human odnos prema psima?

Pogledajte naše kriterije i nominujte svog kandidata za ovogodišnju Dogs Trust nagradu za humanost!

Nagrada je u vrijednosti od 1000 britanskih funti.

Vaš kandidat treba da bude organizacija, firma, institucija ili društvo koji bez finansijskog interesa kroz svoje aktivnosti promoviraju humani, zakonski pristup upravljanju populacijom pasa, unapređenje dobrobiti pasa, pozitivnu motivaciju u obuci pasa, odgovornu brigu o psima, poznavanje i poštovanje prirode pasa, sigurnosti u kontaktu sa psima, pozitivnu sliku i koristi koje nam pas donosi.

KO NE MOŽE BITI KANDIDAT

Partneri Fondacije Dogs Trust ne mogu biti kandidati, kao ni privatna lica, organizacije ili grupe ljudi koji se bave samostalnim i netransparentnim izvozom/udomljavanjem pasa, posebno ako to uključuje neregistrovane strane donacije, niti komercijalna skloništa i pansioni za pse koji nisu usklađeni sa Zakonom.

Pošaljite nominaciju za svog kandidata na office@dogstrust.ba

Rok za nominaciju je 23.11.2018. godine.

Dobitnik nagrade 2016.: Dobrovoljno vatrogasno društvo "Vratnik"

Dobitnik nagrade 2017.: Gorska služba spašavanja Jablanica