Godišnja nagrada za humanost

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust od 2016.godine dodjeljuje godišnju nagradu za humanost prema psima. Vrijednost nagrade, u vidu opreme i potrepština za nastavak humanog ophođenja prema psima, je 2,500KM ili 1,000£.

 Ko može poslati nominaciju?

  • Pojedinci;
  • Organizacije;
  • Institucije

 Ko može biti nominovan/kriteriji za dobitnika godišnje nagrade?

 Bilo koja organizacija, institucija, grupa ili pojedinac koji, uz poštovanje zakona:

  • odvajaju svoje vlastito vrijeme za brigu o nezbrinutim psima, poštujući principe njihove dobrobiti;
  • reaguju u cilju spašavanja životinja čiji su životi ili sigurnost ugroženi;
  • u okviru svoje nadležnosti ili iznad i mimo toga, posvećuju iznimnu pažnju aktivnostima vezanim za poboljšanje dobrobiti pasa;
  • na human način rade na doprinosu zajednici kroz korištenje ili promociju brojnih koristi pasa za ljude;
  • angažuju se na promociji važnosti odgovornog vlasništva pasa te humanog odnosa prema životinjama uopšte.

Ko ne može biti nominovan?

  • osobe koje drže nezakonita prihvatilišta, pansione, i osobe koje primaju neregistrovano sponzorstvo za pojedinačno udomljavanje ili pomoć psima.


Nominaciju s obrazloženjem kako se nominovana strana uklapa u navedene kriterije pošaljite putem e-mail-a na:
sanja.bianculli@dogstrust.ba.