Program tehničke pomoći lokalnim vlastima

Samo lokalne vlasti mogu osigurati da se zakonski sistem uspostavi i provodi, a Dogs Trust podupire takve inicijative! Pogledajte kako bi takav sistem riješio problem sa napuštenim psima trajno!

KRATKA ANIMACIJA – Sistem za upravljanje populacijom  pasa

Program tehničke pomoći Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH lokalnim vlastima namijenjen je onim lokalnim vlastima koje pokažu inicijativu i opredjeljenje da rješavanju problema napuštenih pasa pristupe na holistički, sistemski, zakonski, human i održiv način.

Program uključuje:

  • Savjetodavnu podršku u kreiranju akcionog plana za uspostavljanje zakonskog, humanog Sistema za upravljanje populacijom pasa koji bi jedini problem riješio i efikasno i trajno, tako da se više ne ponovi.

Za ovu podršku, Predstavništvo je kreiralo stručni Priručnik za podršku lokalnim vlastima u kojem se nalaze detaljne, korak po korak, upute za uspostavljanje svih mjera Sistema, kao i razvijene i provjerene standardne procedure koje Dogs Trust Programa masovne sterilizacije napuštenih pasa, kao i kvalitetnog udomljavanja i brojne druge korisne resurse.

  • Tehničku podršku kroz usavršavanje veterinarskih stručnjaka u programu kojeg finansira i koordinira Dogs Trust a koji se provodi u saradnji s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu te kroz obuku i opremu u humanom hvatanju pasa
  • Savjetodavnu podršku u educiranju školske djece i provođenju kampanja edukacije i podizanja svijesti javnosti
  • Korištenje publikacija i drugih resursa Predstavništva
  • Prednost u uključivanju u druge programe ako resursi za to postavnu dostupni

Stručni priručnik i kratku animaciju možete preuzeti na linkovima na pocetku teksta.