Prijava za školu za pse

Obavezno popunite sva polja na prijavnom obrascu i pošaljite ga putem e-maila na skolazapse@dogstrust.ba.

Slanjem prijavnog obrasca se obavezujete da ćete na dogovorene termine dolaziti redovno, te da ćete u iznimnom slučaju izostanka instruktora o ovome obavijestiti 24 sata ranije.