Fostering – udomljavanje

Šta je Fostering udomljavanje?

  • Fostering udomljavanje podrazumijeva angažman volontera i volonterki koji imaju mogućnost i žele pomoći u procesu udomljavanja kroz privremenu brigu za psa koji je u Programu, u svom domu.

Koji psi će biti uključeni u program i kako?

  • U Program fostering udomljavanja bit će uključeni napušteni psi s ulice, ali u obzir će doći  i psi čiji vlasnici se iz objektivnih razloga ne mogu više brinuti o njima.
  • Psi će biti identificirani kroz program masovne sterilizacije diljem BiH, a u program će ući oni psi za koje stručni tim Škole za pse ocijeni da imaju veliku šansu da budu udomljeni u relativno kratkom vremenu.
  • Stručni tim Škole za pse također će evaluirati osobine, karakter i potrebe psa kako bi u skladu s tim pronašli idealan spoj sa privremenim/fostering, i trajnim vlasnikom.
  • Svaki pas u Programu će prije smještanja u privremeni dom biti evaluiran kako bi se osiguralo da je zdrav i da neće predstavljati rizik volonteru i porodici, te zajednici u kojoj će boraviti.
  • Fostering koordinator i PR/MKT odjel Predstavništva će kroz razne kanale promovirati pse za udomljavanje, dok će koordinator igrati ulogu u procjeni potencijalnog vlasnika, i u cijelom procesu prelaska psa u trajni dom, te praćenju navikavanja psa u novom domu.

Ko će snositi troškove Programa Fostering udomljavanja?

  • Predstavništvo Dogs Trust u BiH će pokrivati sve troškove, osim vremena i volje fostering volontera. Tako će volonter dobiti punu podršku u vidu svih potrepština za psa u privremenom domu, kompletne veterinarske obrade, obuke, ali i promocije psa koji je u Programu, aktivnosti na pronalaženju njegovog trajnog doma, te podršku Fostering koordinatora.

Napomena: Fostering volonteri neće primati finansijsku kompenzaciju za pažnju, vrijeme i ljubav koju pružaju psu koji je u Programu fostering udomljavanja.

Ko može biti Fostering volonter?

  • Fostering volonteri mogu biti osobe/porodice koje istinski vole životinje, posebno pse, a koje žele pomoći u njihovom trajnom udomljavanju. Fostering volontere regrutovat će Fostering koordinator koji će i vršiti selekciju i biti podrška Fostering volonterima. Volonteri bi pored ljubavi za pse i volje da pomognu trebalo da imaju određene uvjete u smislu adekvatnog prostora za boravak psa, te bi trebali biti voljni da odvoje svoje vrijeme kako bi se odgovorno brinuli o psu i njegovim potrebama. To npr. mogu biti osobe ili porodice koje već imaju psa (ako se pas volontera i pas u Programu slažu) a koje se mogu privremeno brinuti o još jednom psu, zatim osobe koje  imaju ranije iskustvo s vlasništvom ali trenutno nemaju psa, ali i osobe koje zadovoljavaju sve druge kriterije, a nikada nisu imale psa…

Šta je konačni cilj Fostering udomljavanja?

  • Cilj Programa fostering udomljavanja je pronalazak trajnog, sretnog doma za napuštene pse putem identificiranja idealnog spoja vlasnika i njegovog ljubimca, kako bi njihova veza trajala za cijelog života psa. Na ovaj način, Program fostering udomljavanja, prvi organizirani sistem udomljavanja unutar BiH,  će uz visoke standarde i procedure Fondacije Dogs Trust pomoći i u rješavanju problema napuštenih pasa, podići nivo dobrobiti pasa, postaviti unaprijeđene standarde za vlasništvo pasa koje maksimalno smanjuje rizik napuštanja pasa, te pozitivno utjecati na dizanje svijesti o odgovornom vlasništvu pasa.