Sterilizacija

Saznajte više o sterilizaciji vašeg psa, veterinarskoj brizi, označavanju vašeg psa te zdravlju vašeg psa.

544X155-1-vaznost-sterilizacije

Edukacija djece

Saznajte više o našem obrazovnom programu za djecu školskog uzrasta od 7 do 11 godina, koji obrađuje aktuelne teme odgovornog vlasništva pasa, sigurnosti u blizini pasa te potrebe pasa.

544X155-8-SAVJETI-I-UPUTE
544X155-7-Budite-sigurni-u-blizini-pasa

Škola za pse

Saznajte više o Školi za pse i principima pozitivnog motiviranja za obuku pasa.

544x155-2-Principi-pozitivnog-motiviranja-za-obuku
544X155-4-Skola-za-pse
544X155-9-Vazne-upute-za-polaznike-skole-za-pse

Trening veterinara

Preuzmite publikacije u nastavku i upoznajte se sa Dogs Trust Standardnim Operativnim Procedurama koje primjenjuju organizacije i pojedinci angažovani u programu sterilizacije/kastracije pasa.

544X155-5-SOP-za-pojedince-i-organizacije
544X155-6-SOP-za-sterilizaciju-i-kastraciju-pasa

Odgovorno vlasništvo pasa

Informirajte se o odgovornom vlasništvu pasa.

544X155-3-Odgovorno-Vlasništvo