Lista klinika Hercegovačko-neretvanski kanton

Program masovne sterilizacije napuštenih pasa u toku. Besplatna sterilizacija vlasničkih pasa krajem 2019. godine.

Hercegovačko-neretvanski kanton

MOSTAR

Mostar d.o.o.
Blajburških Žrtava 8a
Tel. 063 311 303

ČAPLJINA

Vetagro d.o.o.
Stolačka cesta 4
Tel. 063 941 247