Oktobar – Edukacija gostovanje

OŠ SKENDER KULENOVIĆ

Oktobar POČETAK DT BiH

Oktobar OŠ ŠEJH MUHAMED EF HADŽIJAMAKOVIĆ

Oktobar OŠ EDHEM MULABDIĆ

Oktobar OŠ AMER ČENANOVIĆ

Oktobar KSC STUP

Novembar IV OŠ Hrasnica