Anesteziološki trening veterinarskih tehničara, 17.- 22.10.2016