ICAWC – Međunarodna konferencija o dobrobiti životinja (Dubrovnik 11.-13.10.2016.)