Medija seminar za partnere Predstavnistva Fondacije Dogs Trust u BiH, mart 2018