Nagrada za humanost prema životinjama – Gorska služba spašavanja Jablanica