Oktobar JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTINJA