Otvaranje unaprijeđene Škole za pse na novoj lokaciji u Semizovcu