Promocija odgovornog vlasnistva, Omladinski Film Festival, JULI 2017