Brošure

Sterilizacija

Saznajte više o sterilizaciji vašeg psa, veterinarskoj brizi, označavanju vašeg psa te zdravlju vašeg psa.

Edukacija djece

Saznajte više o našem obrazovnom programu za djecu školskog uzrasta od 7 do 11 godina, koji obrađuje aktuelne teme odgovornog vlasništva pasa, sigurnosti u blizini pasa te potrebe pasa.

Škola za pse

Saznajte više o Školi za pse i principima pozitivnog motiviranja za obuku pasa.

Trening veterinara

Preuzmite publikacije u nastavku i upoznajte se sa Dogs Trust Standardnim Operativnim Procedurama koje primjenjuju organizacije i pojedinci angažovani u programu sterilizacije/kastracije pasa.

Odgovorno vlasništvo pasa

Informirajte se o odgovornom vlasništvu pasa.