Naš tim

Anel Bećirović,
Šef predstavništva

Muhidin Tabaković,
Administrativni asistent za kampanje i koordinator Programa obuke veterinara

Sanja Bianculli,
Službenica za odnose sa javnošću i marketing

Dino Kurbegović,
Službenik za kampanje
i treninge

Ensar Međedović,
Viši instruktor u
Školi za pse

Nejra Mašnić,
Veterinarski koordinator

Sabina Hasanbegović,
Službenica za administraciju i finansije

Elma Šabanović,
Viši savjetnik za program obrazovanja

Aida Hulusić,
Edukatorica

Mirza Jalovčić,
Glavni instruktor u
Školi za pse

Alma Muratović,
Asistentica za odnose s javnošću i marketing

Jasmina Feriz,
Kućepaziteljka

Mufid Aruković,
Instruktor u Školi za pse

Nasiha Spahić,
Veterinarski koordinator

Emir Redžepović,
Administrativni asistent

Amer Talić,
Fostering koordinator

TIMSKE FOTKE