Ponukano sve češćim pozitivnim primjerima humanog ophođenja prema životinjama u zajednici, Predstavništvo Fondacije Dogs Trust odlučilo je da pokrene novu tradiciju: dodjelu godišnje nagrade i medalje za humano ophođenje prema životinjama organizaciji, instituciji, udruženju ili pojedincu.

Nominirani za ovu nagradu i medalju može biti organizacija, institucija, grupa, ili pojedinac, koja/koji, uz poštovanje zakona:

  • odvajaju svoje vlastito vrijeme za brigu o nezbrinutim životinjama, poštujući principe njihove dobrobiti
  • reaguju u cilju spašavanja životinja čiji su životi ili sigurnost ugroženi
  • u okviru svoje nadležnosti ili iznad i mimo toga, posvećuju iznimnu pažnju aktivnostima vezanim za poboljšanje dobrobiti životinja
  • na human način rade na doprinosu zajednici kroz korištenje ili promociju brojnih koristi pasa za ljude
  • angažuju se na promociji važnosti odgovornog vlasništva pasa te humanog odnosa prema životinjama uopšte

Nominacija za nagradu u vrijednosti od 2,500 KM / ili 1000 £, te Dogs Trust medalju za humanost, bit će organizirana putem e-maila: sanja.bianculli@dogstrust.ba a izabrana prema navedenim kriterijima. Bilo koji građanin, grupa, institucija ili organizacija može nominirati i biti nominirana.