Program treninga za veterinare i veterinarsko osoblje, koje predstavništvo Fondacije Dogs Trust provodi u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, za cilj ima da veterinarskim stručnjacima iz cijele BiH omogući besplatno usavršavanje u najnovijim tehnikama hirurške sterilizacije i anestezije pasa.

Jedan od važnih ciljeva ovog programa je da se u BiH, u skladu sa praksom Evropske Unije, formira što veći broj veterinarskih timova (hirurg i anesteziolog) koji bi u saradnji sa svojim lokalnim zajednicama provodile kampanje masovne sterilizacije pasa.

Prijavite se

Masovne sterilizacije su jedna od važnih mjera Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, što za krajnji cilj ima uspostavu sistema za upravljanje populacijom pasa, i time rješavanje problema lutalica.

Trening se odvija u dva odvojena kursa koji se izmjenjuju, tako da je jedan mjesec hirurški a drugi mjesec anesteziološki kurs. Idealno bi bilo da se na kurs anesteziologije prijavi osoblje klinike čije je osoblje već prošlo kurs hirurgije kako bi u svakoj klinici imali osposobljene obje vrste stručnjaka, kao što je to slučaj u klinikama u EU.

Posebno naglašavamo izuzetnu važnost kursa anestezije kako bi u što većem broju klinika imali kompletne timove za obavljanje procedure sterilizacije, a kurs anestezije zapravo za mnoge predstavlja i odskočnu dasku za upis na kurs hirurgije.

Odabir delegata se vrši po hronološkom redu pristizanja prijava i u skladu s uvjetima naznačenim na samom obrascu za prijavu. Određenu prednost mogu imati i kandidati čije su lokalne vlasti posebno aktivne u organizaciji kampanja masovne sterilizacije pasa.

Trening veterinarskih stručnjaka, koji finansira Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH a sprovodi Veterinarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu, uvršten je u Program cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini.