Dogs Trust je jedna od najvećih svjetskih organizacija za skrb pasa sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Naša misija je doći do dana kada svi psi mogu uživati sretan život, slobodan od prijetnje nepotrebnog stradanja. Mi osjećamo da se naše veliko, bogato iskustvo može koristiti kako bi se smanjio broj neželjenih uličnih pasa, poboljšali standardi za dobrobit životinja i podigao status kućnih ljubimaca diljem svijeta.

Dogs Trust Bosna i Hercegovina (DTBH) je otvoren 2012. godine i u njemu radi isključivo bh. osoblje koje je predano izgradnji bolje budućnosti ne samo za pse, već i za svoje porodice, djecu i prijatelje. Vjerujemo da psi mogu biti sretni samo ako su ljudi sretni, i predani smo radu sa lokalnim zajednicama na smanjenju problema uličnih pasa istovremeno dugotrajno unapređujući zdravlje i dobrobit pasa. Vjerujemo da Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH iz 2009. godine ima šansu da postigne trajno i humano rješenje i smanjenje broja uličnih pasa, bez da im se nepotrebno naudi. Vjerujemo da se glavni uzrok problema u BiH svodi na neodgovorno vlasništvo pasa (puštanje ljubimaca na ulice, otpor prema sterilizaciji što vodi ka nekontroliranom razmnožavanju). Svi naši programi, uključujući sterilizaciju pasa, obuku veterinara i edukaciju za djecu, fokusirani su na sprječavanje napuštanja pasa na prvom mjestu – što predstavlja glavni uzrok problema, a ne na tretiranje simptoma.