Masovna sterilizacija napuštenih i besplatna sterilizacija vlasničkih pasa

U cilju da naši resursi budu najefikasnije iskorišteni, a podrška koju dobrovoljno pružamo što korisnija za lokalne zajednice, Dogs Trust u BiH od sada svoje programe provodi isključivo regijama čije lokalne vlasti jasno demonstriraju da su se upoznale sa zakonskim mjerama i svojim obavezama koje iz njih proističu, a posebno iz državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, i da su već pokrenule konkretne korake ka njihovoj punoj, dosljednoj, kontinuiranoj i transparentnoj provedbi.

Tako rezultati koje Dogs Trust ostvari neće biti pod rizikom da budu poništeni kao ranije, već će zapravo lokalnim vlastima pomoći da na što lakši način i uz što manja opterećenja za lokalne budžete, uspostave trajni, humani i zakonski Sistem za upravljanje populacijom pasa koji jedini osigurava da se problem više ne vraća. Ovakvo rješenje je u interesu dobrobiti i zajednice i pasa.

Shodno tome, trenutno radimo na evaluaciji prijava koje smo dobili na naš poziv poslan sa kriterijima za Dogs Trust podršku svim opštinama u BiH a koji je bio otovren do 24.12.2021. godine.

Dogs Trust trenutno provodi prvu fazu Programa sterilizacije pasa u okviru koje finansira samo masovnu sterilizaciju pasa lutalica u sljedećim regijama:

 • Mostar
 • Lopare
 • Bosanska Krupa
 • Bihać
 • Ključ 
 • Banja Luka
 • Gradiška
 • Mrkonjić Grad
 • Sanski most

Kontakte veterinarskih stanica koje provode ovaj Program možete pronaći klikom na dugme ispod.

Napomena: Tek nakon postignutih ciljeva, sterilizacije i dodatne veterinarske obrade oko 80% populacije pasa na ulicama, što je preduslov za efikasno, humano i trajno, zakonsko rješavanje problema na sistemski način za šta su isključivo odgovorne lokalne vlasti, Dogs Trust će u ovim regijama početi sa Programom besplatne sterilizacije i dodatne veterinarske obrade vlasničkih pasa. Pratite naše kanale za objavu o početku ovih aktivnosti.

Dodatna obrada pasa u okviru Dogs Trust Programa sterilizacije pasa podrazumijeva vakcinaciju protiv bjesnila, čišćenje od crijevnih parazita i čipovanje, a za pse na ulici (u cilju podrške boljem nadzoru ovih pasa), i označavanje ušnom markicom. Sterilisani psi koji su vakcinisani protiv bjesnila i očišćeni od crijevnih parazita su zdraviji, posebno ženke koje se bez ove mjere iscrpljuju nekontroliranim okotima, te predstavljaju manji rizik zajednici jer nisu pod utjecajem reproduktivnih hormona, te jer su očišćeni od crijevnih parazita koji inače mogu uzrokovati zoonoze. Dogs Trust ovu mjeru provodi kroz metodu Uhvati-Steriliši-Vakciniši-Pusti, a u cilju osiguranja dobrobiti pasa, sve procedure se provode uz video nadzor naših veterinarskih koordinatora i uz poštovanje zakonskih propisa i Dogs Trust standardih operativnih procedura.

Kako zakazati besplatnu sterilizaciju za vašeg psa
Vlasnici pasa direktno zakazuju proceduru sa veterinarskim stanicama pozivom na njihov broj. Po dolasku u stanicu u dogovoreno vrijeme, veterinar će vlasniku objasniti sve aspekte procedure, te odgovoriti na sva pitanja. Nakon pregleda psa, vlasnik koji odluči da steriliše psa potpisat će saglasnost. Veterinar će vlasnika obavijestiti o trajanju procedure i vremenu kada treba doći po psa. Po preuzimanju psa, veterinar će vlasniku dati usmene i pismene upute o brizi za psa u toku oporavka od procedure, te naglasiti kada je potrebno pozvati veterinara.

Samo uz sterilizaciju, svaki pas će u paketu dobiti i dodatne tretmane:

 • vakcinu protiv bjesnila koja štiti i pse i zajednicu od ove opasne bolesti;
 • anti-parazitni tretman koji sprečava širenje zoonoza (bolesti koje se mogu prenijeti sa psa na čovjeka) uzrokovanih crijevnim parazitima, i
 • mikročip, tj. dodatno i ušnu markicu za pse lutalice*

* Uspostava Registra pasa je izuzetno važna za trajno rješavanje problema pasa lutalica, jer sankcioniranje neodgovornog vlasništva djeluje na sam korijen i uzrok problema.

Napomena: DODATNI TRETMANI NISU DOSTUPNI U OKVIRU DOGS TRUST KAMPANJA BEZ STERILIZACIJE PSA!

Sterilizacija vlasničkih pasa sprečava sprječava neželjena legla pasa o kojima se vlasnik ne može brinuti, i koji često završe na ulici. Sterilizacija psa također može spriječiti neka oboljenja u kasnijoj dobi psa, a vlasniku pomoći da bez distrakcija koje izazivaju reproduktivni hormoni, bolje upravljaju svojim ljubimcima.

Masovna sterilizacija napuštenih pasa provodi se po principu

UHVATI – STERILIŠI – VAKCINIŠI – VRATI

Sterilizacija/kastracija pasa je jedna od najefikasnijih humanih metoda upravljanja populacijom pasa jer zaustavlja dalju reprodukciju pasa i dotok novih legala na ulicu, te tako stabilizira njihovu populaciju. Ova metoda, u kombinaciji sa sankcionisanjem neodgovornog vlasništva čime se također sprečava dotok novih pas na ulice, ima direktni utjecaj na korijen problema.

Na ovom kratkom videu možete pogledati kako se kampanje masovne sterilizacije pasa provode na terenu: