Lista klinika

Dogs Trust će 25. 01. 2021. godine u skladu sa svojim resursima i kapacitetima, uz angažman partnerskih veterinarskih stanica, početi sa programom sterilizacije pasa u sljedećim regijama

Hercegovacko-neretvanski-kanton-Maj-2020
Ze Do Kanton Juli 2020
Regija Doboj Juli 2020
Posavski Kanton Juli 2020
Pale i Sokolac Maj 2020