Lista klinika

Dogs Trust u skladu sa svojim resursima i pravilima, a uz odobrenje lokalnih vlasti i angažman partnerskih veterinarskih stanica, provodi program sterilizacije pasa u regijama navedenim ispod. Pratite nas za informacije o mogućem širenju ovog programa. Besplatna sterilizacija se zakazuje direktno sa veterinarskom stanicom.

Hercegovacko-neretvanski-kanton-Maj-2020
Ze Do Kanton Juli 2020
Regija Doboj Juli 2020
Posavski Kanton Juli 2020
Pale i Sokolac Maj 2020
Banjalucka regija
Tuzlanski kanton