Smjernice za uključivanje u projekat sterilizacije