Novi pristup u pružanju naše dobrovoljne podrške

 Prijave za lokalne vlasti su sada zatvorene. Informaciju o novom otvaranju prijava ćemo objaviti pravovremeno.

U cilju da naši resursi budu najefikasnije iskorišteni, a podrška koju dobrovoljno pružamo što korisnija za lokalne zajednice, Dogs Trust u BiH od 2022. godine svoje programe provodi isključivo u regijama čije su lokalne vlasti jasno demonstrirale da su se upoznale sa zakonskim mjerama i svojim obavezama koje iz njih proističu, a posebno iz državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, i da su već pokrenule konkretne korake ka njihovoj punoj, dosljednoj, kontinuiranoj i transparentnoj provedbi.

Tako rezultati koje Dogs Trust ostvari neće biti pod rizikom da budu poništeni kao ranije, već će zapravo lokalnim vlastima pomoći da na što lakši način i uz što manja opterećenja za lokalne budžete, uspostave trajni, humani i zakonski Sistem za upravljanje populacijom pasa koji jedini osigurava da se problem više ne vraća. Ovakvo rješenje je u interesu dobrobiti i zajednice i pasa.

Sistem u osnovi podrazumijeva:

  • Higijenski servis usklađen sa Pravilnikom propisanim Zakonu
  • Manje, tranziciono sklonište za napuštene životinje usklađeno sa Pravilnikom propisanim Zakonom
  • Agilnu veterinarsku inspekciju i komunalne redare
  • Provođenje masovne sterilizacije i kastracije pasa
  • Budžetska sredstva izdvojena za navedene namjene, tj. provođenje Zakona

 

Kriteriji koje smo koristili u odabiru regija u kojima ćemo u toku 2022. i 2023. godine provoditi svoje programe možete pogledati ispod:

Samo lokalne vlasti mogu osigurati da se zakonski sistem uspostavi i dosljedno provodi, a Dogs Trust podupire takve inicijative! Pogledajte kako bi takav sistem riješio problem sa napuštenim psima trajno!

Dogs Trust kao neprofitna organizacija za dobrobit pasa ne može osigurati sredstva za provođenje svih mjera niti može problem riješiti  sama, ali stoji na raspolaganju za savjetodavnu podršku lokalnim vlastima koje su odlučne da konačno problem pasa lutalica riješe trajno i efikasno putem progresivnog, humanog, samoodrživog sistema za upravljanje populacijom pasa..

Za ovu podršku, kreirali smo i stručni Priručnik za podršku lokalnim vlastima u kojem se nalaze detaljne, korak po korak, upute za uspostavljanje svih mjera Sistema, razvijene i provjerene standardne procedure koje Dogs Trust Programa masovne sterilizacije napuštenih pasa, kao i kvalitetnog udomljavanja, te brojni drugi korisne resursi.
Stručni priručnik i kratku animaciju možete preuzeti na linku iznad teksta.