Savjetodavna pomoć lokalnim vlastima

Samo lokalne vlasti mogu osigurati da se zakonski sistem uspostavi i dosljedno provodi, a Dogs Trust podupire takve inicijative! Pogledajte kako bi takav sistem riješio problem sa napuštenim psima trajno!

Dogs Trust kao neprofitna organizacija za dobrobit pasa ne može osigurati sredstva za provođenje svih mjera niti može problem riješiti  sama, ali stoji na raspolaganju za savjetodavnu podršku lokalnim vlastima koje su odlučne da konačno problem pasa lutalica riješe trajno i efikasno putem progresivnog, humanog, samoodrživog sistema za upravljanje populacijom pasa..

Naša podrška lokalnim vlastima uključuje:
• Savjetodavnu podršku u kreiranju akcionog plana za uspostavljanje zakonskog, humanog Sistema za upravljanje populacijom pasa koji bi jedini problem riješio i efikasno i trajno, tako da se više ne ponovi.
• Moguću tehničku podršku kroz usavršavanje veterinarskih stručnjaka u programu kojeg finansira i koordinira Dogs Trust a koji se provodi u saradnji s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu te druge obuke koje može pružiti
• Savjetodavnu podršku u educiranju školske djece i omladine,te u provođenju kampanja edukacije i podizanja svijesti javnosti
• Korištenje publikacija i drugih resursa Predstavništva
• Mogućnost uključivanja regija u druge programe ako resursi za to postavnu dostupni

Za ovu podršku, kreirali smo i stručni Priručnik za podršku lokalnim vlastima u kojem se nalaze detaljne, korak po korak, upute za uspostavljanje svih mjera Sistema, razvijene i provjerene standardne procedure koje Dogs Trust Programa masovne sterilizacije napuštenih pasa, kao i kvalitetnog udomljavanja, te brojni drugi korisne resursi.
Stručni priručnik i kratku animaciju možete preuzeti na linku iznad teksta.