Trening veterinara

Važne novosti u programu

PROGRAM PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA VETERINARSKIH STRUČNJAKA

VETERINARY TRAINING PROGRAMME (VTP)

Program profesionalnog usavršavanja veterinarskih stručnjaka je dio sveobuhvatne dobrovoljne pomoći koju finansira Fondacija Dogs Trust, a provodi u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Cilj ove obuke je unapređenje kapaciteta veterinarske struke koja je ključna za provođenje mjera Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, i postizanje trajnog i održivog rješenja problema pasa lutalica.

Obuku je uspješno završilo blizu 450 kandidata, a zbog svoje izvrsnosti je uvrštena i u Program cjeloživotnog učenja Univerziteta u Sarajevu.

Važne novosti u pristupu podrške i odabira kandidata

Dogs Trust svoje programe, uključujući Program sterilizacije pasa, provodi samo u regijama čije lokalne vlasti zadovolje kriterije proaktivnosti u provođenju zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa, kako je navedeno u ovom linku: www.dogstrust.ba/aktivnosti/kriterijizalokalnezajednice/

Shodno tome, ohrabrujemo veterinarske stanice da obavijeste svoje lokalne vlasti o Dogs Trust Kriterijima za saradnju sa lokalnim zajednicama, i angažiraju se u njihovom lobiranju.

Proaktivne lokalne vlasti su uvjet regije za učešće veterinarskih organizacija i prijavljivanje za VTP.

U regijama čije su lokalne vlasti aktivne i zadovoljavaju Dogs Trust Kriterije za saradnju sa lokalnim zajednicama, učešće veterinarskih organizacija bit će predmet Kriterija za odabir partnerskih veterinarskih organizacja.

Uslovi za prijavu

Da bi određena veterinarska organizacija iz proaktivne regije zadovoljila Dogs Trust kriterije, potrebno je da zapošljava dva stručnjaka (veterinar i/ili veterinarski tehničar) koji su uspješno završili Dogs Trust obuku.

Napomena: Ispunjavanje ovog eliminatornog uvjeta ne predstavlja garanciju da će veterinarska stanica i biti uključena u Dogs Trust program.

Važno: Kandidati koji su nakon popunjavanja Prijave za VTP promijenili poslodavca, obavezni su Prijavu popuniti ponovo (www.dogstrust.ba/aktivnosti/trening-veterinara). Ovo je važno jer će tako podaci u našoj bazi biti ažurirani, dok se vrijeme čekanja za kandidata neće promijeniti, odnosno, datum prvobitne prijave će ostati isti.

Kako se prijaviti?

Prijavite se putem google forme u linku ispod:
https://forms.gle/GuTFWR2v5v8R8tdw7