Trening veterinara

Uspješno završavanje ove obuke od strane stručnjaka veterinarskih stanica uslov je da veterinarska stanica bude uključena u Dogs Trust programe, ali ne predstavlja i garanciju. Uključenje u Dogs Trust programe predmet je pravila i procedura Fondacije Dogs Trust. Više informacija je dostupno u nastavku.

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH finansira Program profesionalnog usavršavanja veterinara i veterinarskih tehničara, koji sprovodi u saradnji s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, te koji je uvršten u Program cjeloživotnog učenja Univerziteta u Sarajevu i entitetskih veterinarskih komora.

Kako se prijaviti?

Popunjen, skeniran obrazac, ovjeren od strane poslodavca, pošaljite putem e-maila na: applicationvfsdt@gmail.com

Uslovi za prijavu:

Za usavršavanje se mogu prijaviti veterinari i veterinarski tehničari koji su zaposleni u lokalnoj veterinarskoj stanici. Prioritet imaju veterinari i veterinarski tehničari zaposleni u veterinarskim stanicama u regijama u kojim postoji odobren plan za širenje podrške Fondacije Dogs Trust.

Program usavršavanja provodi se tokom 10 mjeseci u godini.

Trening Usavršavanja hirurških i anestezioloških vještina orhiektomije i ovariohisterektomije pasa

  • Sedmodnevni trening namijenjen veterinarima, zasnovan na intenzivnom praktičnom radu pod mentorstvom bosanskohercegovačkih i britanskih veterinarskih hirurga.

Usavršavanje metoda potpore anestezioloških, hirurških, hospitalizacijskih procedura i principa dobrobiti pasa

  • Šestodnevni trening namijenjen veterinarima i veterinarskim tehničarima.

Cilj Programa je  formiranje što većeg broja veterinarskih timova diljem Bosne i Hercegovine koji bi, u saradnji sa svojim lokalnim zajednicama, provodili kampanje masovne sterilizacije napuštenih pasa, te besplatne sterilizacije vlasničkih pasa, kao jednu od važnih mjera Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.

NAPOMENA: Doktori veterinarske medicine se obučavaju u vještinama anestezije, tj. uvođenja životinje u anesteziju, dok se veterinarski tehničari obučavaju isključivo u sposobnostima asistiranja doktorima veterinarske medicine u ovom procesu.