Program treninga

Sterilizacija pasa u vlasništvu ključna je u smanjenju broja pasa lutalica u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine. Naše istraživanje pokazuje da javnost ima stav da psi treba da budu sterilizirani, međutim građanstvo uglavnom nema pristup sigurnom i povoljnom steriliziranju. Zajedno s Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu “Dogs Trust” će organizirati obuku za veterinare širom Bosne i Hercegovine tako da sterilizacija bude dostupna i povoljna širom zemlje. Obuka će se vršiti u terminima: septembar/oktobar, novembar/decembar, januar/februar i mart/april svake godine. Obuka je dostupna veterinarima iz bilo kojeg kraja države, s tim da će prioritet imati oni koji su već posvećeni projektima za poboljšanje stanja životinja. Formular za prijavu je ispod.

Preuzmite prijavni obrazac
Dan Ujutru 8:30 – 12:00 Popodne 13:30 – 17:00
1
 • Dobrodošlica i uvod
 • Opći ciljevi kursa
 • Hirurška okolina
 • Opća anestezija
 • Hirurške tehnike – pregled anatomije i procedura za sterilizaciju
Demonstracije;

 • Klinički pregled i pred-operativni pregled
 • Opća anestezija – demonstracija
 • Ogled operacione sale;
 • Mužijaci
 • Ženke
 • Praktične vještine za laboratoriju
 • Praktični savjeti za čišćenje i upotrebu rukavica
 • Pregled pomoćnih tretmana
 • Praktično – tehnike šivanja i IV pristup
 • Individualna procijena vlastitih klinika i iskustva.
Dan Ujutru 8:30 – 1 i 2 – 4 Popodne 16:00 – 17:00
2 Operacija 1 – Jutarnja runda i ocijenjivanje rane –  Hirurgija praktični dio Vodič – Pregled rada i rasprava procesa
3 Operacija 2 –  Jutarnja runda i ocijenjivanje rane –  Hirurgija praktični dio Vodič – Asepsa – Antibiotici – Eutanazija
4 Operacija 3 –  Jutarnja runda i ocijenjivanje rane –  Hirurgija praktični dio Vodič – Anestezija – Analgezija – IV-tekućine
5 Operacija 4 –  Jutarnja runda i ocijenjivanje rane –  Hirurgija praktični dio Vodič – Pyometra – TVT – Carski rez
6 Operacija 5 –  Jutarnja runda i ocijenjivanje rane –  Hirurgija praktični dio Vodič – Upravljanje traumatičnim ranama –          Zacijeljivanje rana, komplikacije
7 Operacija 6 –  Jutarnja runda i ocijenjivanje rane –          OSCE pitanja za kraj Kraj kursa – Završetak, podjela certifikata, napuštanje

Sterilizacija vlasničkih pasa će biti ključ za smanjenje broja pasa lutalica u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naše istraživanje je pokazalo da mnogi ljudi shvataju da psi moraju biti sterilizirani, ali da mnogi nemaju pristup povoljnoj i sigurnoj sterilizaciji pasa na svom području. Zajedno sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu mi nudimo obuku iz ove oblasti za veterinare iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da sterilizacija može biti dostupna i pristupačna u cijeloj zemlji. Kursevi su otvoreni svim aktivnim veterinarima i veterinarskim tehničarima u BiH, ali prednost imaju zaposleni i oni koji već rade na projektima za promoviranje dobrobiti životinja. Ako želite saznati više ili aplicirati za tečaj, kontaktirajte nas.