Dogs Trust brojanje pasa bilježi dalji pad u broju napuštenih pasa u Kantonu Sarajevo, ali i zabrinjavajuće povećanje broja napuštenih kučića

Ovogodišnje brojanje pasa koje Fondacija Dogs Trust u Kantonu Sarajevo provodi još od 2011. godine, pokazuje da je broj napuštenih pasa u četiri gradske općine 2019. godine u odnosu na prošlu godinu, manji  za 23%, a u ostalim općinama Kantona za 20%, što za cijeli Kanton iznosi smanjenje za ukupno 20,2%.

“Iako smo svjesni da je moguće da se određene netransparentne aktivnosti vezane za pse i dalje provode, rezultati ovog istraživanja jasno pokazuju važnu ulogu koju masovna sterilizacija, ali i edukacija i podizanje svijesti vlasnika pasa i javnosti, imaju u smanjenju dotoka novih jedinki na ulice. Važnost ove mjere bila bi još vidljivija da se ova mjera provodi u okviru zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa kojeg trebaju uspostaviti lokalne vlasti”, rekao je Anel Bećirović, šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH.

Istraživanje je također pokazalo da se trend poboljšanja dobrobiti pasa na ulicama nastavlja, što je vidljivo u njihovom kontinuirano boljem zdravstvenom stanju, uhranjenosti i prijateljskom odnosu prema timovima koji provode istraživanje na terenu.

“Mada još postoje pojedinačni slučajevi neadekvatnog i nehumanog odnosa prema psima, ovo je dobar pokazatelj da se svijest građana mijenja u pozitivnom smislu”, kaže Bećirović.

Prošlogodišnje statistike su pokazale da je kroz Dogs Trust Program masovne sterilizacije između 2013. i 2018. godine u Kantonu Sarajevo sterilisano 80% ukupne populacije napuštenih pasa. Prema stručnjacima u ovoj oblasti, sterilizacija 80% ukupne populacije pasa na ulicama predstavlja dobru osnovu i preduvjet za trajno rješenje problema, ali samo ako vlasti uspostave Sistem i osiguraju njegovo dosljedno provođenje.

“Iako postoje naznake da vlasti u Kantonu Sarajevo pokreću inicijativu za uspostavljanje zakonskog Sistema koji bi osigurao prevenciju i sankcioniranje neodgovornog vlasništva, Sistem još nije uspostavljen, pa nas nije začudilo da ovogodišnje istraživanje pokazuje da je broj napuštenih kučića u KS nažalost povećan za gotovo 7%”, rekao je Bećirović. On je naglasio da ovo samo pokazuje kako problem brzo može ponovo eskalirati ako se vlasti ne počnu baviti ovim pitanjem sistematski, na način kako se to već odavno radi u svim europskim centrima.

Ohrabreni dobrim ostvarenim rezultatima, i u nadi da će vlasti uraditi svoj dio posla, Fondacija je 2019. godine u Kantonu Sarajevo umjesto kontinuirane sterilizacije koju je u Sarajevu provodila sedam godina, nastavila finansirati 4 jednomjesečne kampanje za održavanje do sada postignutih rezultata.

“Povećanje broja novih kučića jasno pokazuje da lokalne vlasti mogu problem riješiti jedino ako uspostave i osiguraju dosljedno provođenje Sistema, a da bi se u suprotnom moglo desiti da se problem vrlo brzo vrati u punom obimu čime bi i svi naši napori i vrijedna podrška mogli biti poništeni a građani ponovo izloženi problemima koje veliki broj uličnih pasa sa sobom nose”, rekao je Bećirović.

On je dodao da lokalne vlasti mogu uspostaviti i provoditi zakonski i humani Sistem s mnogo manje budžetskih izdvajanja ako hitno reaguju i maksimalno iskoriste vrijednu podršku Fondacije.

Pored masovne sterilizacije napuštenih pasa, Fondacija Dogs Trust u Kantonu Sarajevo pruža podršku i kroz besplatnu sterilizaciju vlasničkih pasa, Program edukacije školske djece koji je posebno i višestruko važan jer smanjuje rizik za najranjiviju kategoriju društva, Program edukacije vlasnika i obuke pasa – Školu za pse, Program fostering udomljavanja napuštenih pasa,  te kampanje edukacije javnosti kako bi građani izgradili svijest o važnosti ovog pitanja ne samo za dobrobit životinja nego i ljudi.

Ovi programi predstavljaju visoku finansijsku investiciju jer Fondacija sve programe finansira u cijelosti.

“Iskreno se nadamo da će Kanton Sarajevo, kako nam je i najavljeno, u vrlo skorom periodu pokrenuti sve neophodne akcije da se Sistem uspostavi i da se osigura njegovo dosljedno i transparentno provođenje, te da će glavni grad uskoro postati uzor drugima, pokazujući da se uz adekvatnu inicijativu, ali i maksimalno korištenje vrijedne dostupne pomoći koju pruža Dogs Trust, problem može riješiti dosta brzo, na efikasan, human, i što je jako važno, trajan način tako da na ulicama više nema napuštenih pasa”, zaključio je Bećirović.