Dogs Trust: Dodatni važni stavovi vezano za prihvatilište u Prači

U nastavku svoje reakcije na najnovije izvještaje o stanju u prihvatilištu Prača, Predstavništvo Fondacije Dogs Trust želi napomenuti još nekoliko važnih stavova.

Pored toga što je uništavanje zdravih i socijaliziranih pasa nehumano i protuzakonito, treba napomenuti da nekontrolisano i nepropisno odlaganje biološkog otpada predstavlja ogroman rizik od epidemiološke katastrofe koja bi mogla imati nesagledive posljedice po zdravlje zajednice.

Predstavništvo je spremno pomoći napuštenim psima iz prihvatilišta Prača u vidu kompletne veterinarske obrade, a dijelom i hrane, čim se ovo prihvatilište uskladi sa adekvatnim Pravilnikom iz Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, u saradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH, ili ako ovi psi budu smješteni na druge lokacije koje ispunjavaju pomenute uslove.

Od početka svog angažmana u BiH, Fondacija Dogs Trust napominje da su masovna skloništa okrutna i neuvjetna za pse, da brzo postanu prenatrpana, ali i da su finansijska noćna mora za bilo koji javni budžet.

Manja prihvatilišta tranzicijskog tipa i primjerenih standarda, kako to i predviđa Zakon, u kombinaciji sa masovnom sterilizacijom napuštanih i vlasničkih pasa, sistemskim udomljavanjem, te posebno dizanjem svijesti o i provođenjem svih mjera vezanih za odgovorno vlasništvo pasa, elementi su sistema koje u Kantonu Sarajevo promoviramo već punih pet godina, a koji jedini može problem riješiti trajno, humano, ekonomski prihvatljivo i, što je najvažnije, održivo.

Upravo zato, mada trajno psima nije mjesto na ulici, Predstavništvo kontinuirano napominje da, u uvjetima eskaliranog problema napuštanih pasa, jedan dio ovih pasa koji je sterilisan, očišćen od parazita, zdrav i socijaliziran treba da ostane na svom trenutnom staništu i da proživi tu svoj vijek pod adekvatnim nadzorom, što naš Program masovne sterilizacije također omogućava.

Naše kampanje po principu uhvati-steriliši-vakciniši-vrati upravo su tako i osmišljene da podrže tranzicioni period u kontekstu eskaliranog problema, jer je alternativa upravo sadašnja Prača.

S obzirom na rasprostranjenost problema diljem zemlje, ovi psi u zajednici zaista služe i kao zaštita od dolaska novih pasa koji, ako ovi budu naglo uklonjeni, mogu doći iz drugih krajeva, nerijetko sa mjesta gdje dolaze u kontakt sa divljim životinjama. Oni mogu biti zaraženi, često su nenaviknuti na prisustvo čovjeka, i nisu sterilisani pa bi se nastavili razmnožavati, te bi tako mogli predstavljati i sigurnosni i zdravstveni rizik za zajednicu te izazvati novu eskalaciju problema.

Još jednom pozivamo sve nadležne entitetske, kantonalne i lokalne inspekcije, da urgentno ispitaju stanje u prihvatilištu Prača i o tome izvijeste javnost, a nadležne donosioce odluka da javno navedu mjere i rok u kojem će se te mjere provesti kako bi se dalje uništenje nedužnih pasa zaustavilo, a problem počeo rješavati na jedini mogući način na koji to jedna zemlja koja teži evropskim integracijama i treba da radi – zakonski, sistemski i humano!