Dogs Trust: Krajnje je vrijeme da se uspostavi zakonski sistem za upravljanjem populacijom pasa i time spriječi dalje stradanje nedužnih životinja kao i svi rizici za zajednicu

Foto: Richard Murgatroyd Photography 

Kao aktivan akter koji u BiH već punih sedam godina finansira čitav spektar važnih aktivnosti koje značajno podržavaju održivo, humano, sistemsko i zakonom propisano upravljanje populacijom pasa, istinski smo uznemireni i razočarani najnovijim slučajevima nezamislive okrutnosti prema psima, ovaj put u Tuzlanskom kantonu.

Stoga prije svega pozivamo lokalne vlasti Gračanice i Dragodola, a posebno nadležne kantonalne organe vlasti i relevantne institucije, da hitnom, detaljnom i transparentnom istragom i propisanim sankcioniranjem počinioca ne samo ispoštuju zakon već i pokažu da nehumanost i brutalnost prema životinjama neće i ne može biti tolerirana.

U dodatku vrijednim i već poznatim programima koje u potpunosti finansiramo i provodimo, uz angažman lokalnih partnera diljem zemlje, naš tim je uz podršku lokalnih i međunarodnih stručnjaka, producirao stručni priručnik upravo namijenjen  lokalnim vlastima. U priručniku se detaljno, korak po korak objašnjava uzrok problema, razlog eskalacije i efikasno, sistemsko, humano i zakonom propisano rješenje konkretno u BiH.

Stoga je inicijativa određenih lokalnih vlasti u pravcu uspostavljanja humanog, samoodrživog i efikasnog Sistema, propisanog svim relevantnim zakonima, u zadnjih nekoliko godina i pojačana. Nažalost ne možemo reći i da je Sistem službeno uvezan niti njegovo dosljedno i transparentno provođenje u cijelosti osigurano u bilo kojem dijelu zemlje.

Smatramo da se lokalne vlasti i institucije u cijeloj BiH nalaze pred izborom o nasljeđu koje će ostaviti budućim generacijama; hoće li djeca naučiti da poštuju drugačije, da se prema životinjama i prirodi ponašaju odgovorno i sa poštovanjem, ili će naučiti da je destrukcija i okrutnost prihvatljiva ili čak poželjna, zavisit će upravo od odnosa zajednice prema životinjama.

Stalno odlaganje i zanemarivanje pitanja upravljanja populacijom pasa, te tretiranjem ovog pitanja manje važnim za samu zajednicu, može dovesti do ponovne eskalacije problema, dok zatvaranje očiju pred okrutnošću prema životinjama za posljedicu može imati i toleranciju prema nasilju nad ostalim nemoćnim kategorijama društva.

Uz našu podršku i uz angažman lokalnih organizacija, lokalne vlasti i institucije mogu uraditi svoj posao brže, lakše i troškovno efikasnije, dakle uspostaviti i osigurati provođenje humanog i zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa dosljedno i kontinuirano, i tako trajno i održivo riješiti problem napuštenih pasa te time značajno unaprijediti i dobrobit životinja i dobro stanje zajednice.