Dogs Trust počeo finansirati besplatnu sterilizaciju pasa u Kantonu 10

Fondacija Dogs Trust je ove godine počela sa podrškom za besplatnu sterilizaciju vlasničkih i pasa lutalica u najvećem kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine – Kantonu 10.

Kampanju besplatne sterilizacije provodi Udruga za zaštitu životinja “O” uz finansijsku i tehničku podršku Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH. Za sada u ovom kantonu sterilizaciju vrše tri veterinarske klinike, i to u Tomislavgradu, Livnu i Glamoču, a u planu je uključenje još dvije. Svi veterinarski stručnjaci koji provode zahvate završili su program usavršavanja koje Fondacija Dogs Trust provodi u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, dok su također svi hvatači također obučeni za humano hvatanje pasa.

Prije početka ove podrške, naše istraživanje je procijenilo da u Kantonu 10 živi oko 3,000 pasa lutalica i oko 10,000 vlasničkih pasa.
Cilj je da se ovom kampanjom obuhvati sterilizacija i dodatna obrada što većeg borja pasa lutalica kao i vlasničkih pasa.

Pored podrške besplatnoj sterilizaciji pasa, Predstavništvo Fondacije Dogs Trust također nastoji pomoći uspostavu baze podataka svih pasa, kao bi se provodili principi odgovornog vlasništva i bolji nadzor nad napuštenim psima koji privremeno ostaju na svojim staništima.
Za kontakte za veterinarske stanice, kao i sve dodatne informacije vezano za kampanju, građani mogu kontaktirati Koordinatora programa, Jasenku Jarebicu na 387 63 72 32 88.

Za više informacija o načinima podrške Fondacije Dogs Trust u BiH, posjetite naše web i Facebook stranice: https://www.dogstrust.ba/, Dogs Trust BH.