Dogs Trust podrška kroz kampanje sterilizacije pasa u Kantonu 10 i Kantonu Sarajevo završena; lokalne vlasti treba da preuzmu svoje zakonske obaveze i kroz zakonske mjere spriječe ponovnu eskalaciju problema

Fotografija: Richard Murgatroy

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust je nakon više godina finansiranja kampanja sterilizacije pasa u Kantonu Sarajevo i Kantonu 10 postigla svoj cilj u ovim regijama, osiguravajući optimalan procenat sterilsanih pasa koji žive na ulicama i tako kreirajući solidan temelj da odgovorne vlasti uspostave zakonski Sistem za upravljanje populacijom pasa koji jedini može riješiti problem na održiv način. Prema tome, dostupni resursi Fondacije za kampanje sterilizacije su sada preusmjereni na podršku drugim dijelovima zemlje gdje je ova pomoć potrebna. a gdje se naši programi ranije nisu provodili. Podrška kroz ovaj program u Kantonu Sarajevo je trajala od 2013. do 2019. godine a u Kantonu 10 od 2016. do 2019. godine.

Shodno tome, Predstavništvo, kao i više puta u toku prethodnih godina, ponovo poziva lokalne vlasti oba kantona da pojačaju inicijativu u preuzimanju svojih zakonskih obaveza, i da ovaj put osiguraju nastavak provođenja i ovih i drugih neophodnih aktivnosti koje propisuje Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH. To uključuje uspostavu Sistema za upravljanje populacijom pasa koji bi osigurao da se problem ne vrati i ponovo eskalira. Sredstva koja lokalne vlasti u ove dvije regije sada trebaju izdvojiti za ovaj segment su značajno manja zahvaljujući našem intenzivnom angažmanu proteklih godina.

U ova dva kantona je kroz Program sterilizacije pasa koji finansira Dogs Trust ukupno  sterilisano oko 44,000 pasa, od čega 30,000 pasa na ulici i 14,000 vlasničkih pasa. Svi psi u Dogs Trust Programu sterilizacije su vakcinisani protiv bjesnila, očišćeni od crijevnih parazita i čipovani, dok su psi na ulici dodatno obilježeni za lakši nadzor ušnom markicom i tetovažom.

Ako uzmemo u obzir brzinu reprodukcije pasa na ulici, možemo sa sigurnošću tvrditi da bi bez Dogs Trust kampanja masovne sterilizacije i ovakvih postignuća, u ove dvije regije danas bilo na stotine hiljada  novih uličnih pasa!

Samo za ilustraciju, godišnje brojanje pasa koje smo u Sarajevu provodili od početka angažmana Fondacije u BiH pokazalo je da je broj uličnih pasa u ovom gradu pao sa skoro 13.000 koliko ih je bilo 2012. godine kada smo počeli sa radom u BiH, na oko 3,000 koliko smo izbrojali u ljeto 2019. godine.

Nadalje, veterinarskim stručnjacima su kroz naš Program usavršavanja ojačani kapaciteti, unaprijeđeni su uvjeti rada, a oni sada imaju značajno iskustvo da ove kampanje u okviru inicijative nadležnih vlasti mogu nastaviti provoditi na najefikasniji način. Mi smo ih našim ugovorima obavezali da će na ime podrške koju su dobili od nas pomoći svojoj lokalnoj zajednici. Dodatno, u okviru ove podrške, u humanom hvatanju su obučeni i hvatači koje su angažirale stanice, a uz naš protokol su unaprijeđene i standardizirane procedure koje se sada koriste diljem zemlje.

Iako je Program sterilizacije pasa u ovim regijama završen, Predstavništvo nastavlja sa podrškom ovim regijama kroz svoje druge vrijedne programe i stoji na raspolaganju za svaku podršku u okviru svojih dostupnih kapaciteta.