Dogs trust Škola za pse u aprilu gostuje u Mostaru

Dogs Trust Škola za pse će gostovati u Mostaru od 20.4. do 25.5.2021. godine.
Vlasnici pasa u ovoj regiji se već mogu početi prijavljivati za obuku u trajanju od punog petosedmičnog ciklusa na https://www.dogstrust.ba/aktivnosti/skola-za-pse/ .
Obuka u Školi za pse provodi se od strane stručnjaka koji se stalno usavršavaju u saradnji sa Dogs Trust timom za ponašanje pasa, a obuka se provodi isključivo putem principa pozitivne motivacije kao najboljeg i najodrživijeg načina da psi nauče osnovne komande koje su važne za dobro upravljanje ljubimcima. Metoda nikada ne koristi kažnjavanje, a ovaj pristup omogućava da se između vlasnika i njihovih ljubimaca stvori jaka veza, te da se tako spriječi neželjeno ponašanje psa koje može voditi do mogućeg napuštanja psa, i rizika za zajednicu.
Škola za pse u ovom periodu neće raditi na svojoj stalnoj lokaciju u Semizovcu, pa molimo vlasnike pasa koji se prijavljuju za sesije na ovoj lokaciji za strpljenje.
Predlažemo svim vlasnicima pasa, uključujući onima koji se prijavljuju za Školu za pse, da pogledaju naš serijal „Obuka bez muke za Dogs Trust cuke“ koji se nalazi na našem You Tube kanalu, Dogs trust BiH: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi_HTrpUa-zuLAgbnAfRgOmCu0SSN4pXI
Dogs Trust još uvijek u potpunosti finansira ovaj vrijedni program koji u kombinaciji sa drugim aktivnostima i programima koje finansiramo, daju značajni doprinos uspostavljanju i provođenju zakonskog, efikasnog, humanog sistema za upravljanje populacijom pasa. Važan dio ovog procesa je aktivna uloga i jaka inicijativa lokalnih vlasti koje jedine mogu i koje su jedine obavezne, da osiguraju dosljednu, sistemsku provedbu državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Ovaj posao bi, uz takvu inicijativu, za njih uz našu podršku, bio mnogo lakši a i troškovno efikasniji.
U HNK, naši programi se provode u saradnji sa partnerskom organizacijom Animal Care Centar.
Za više informacija i prijavu za Školu za pse, posjetite našu web stranicu www.dogstrust.ba.