Dogs Trust: Suosjećamo sa žrtvom napada pasa i apelujemo na odgovornost vlasnika i vlasti

Kredit: Richard Murgatroy

Fondacija Dogs Trust najiskrenije suosjeća sa žrtvom napada dva vlasnička psa u Sarajevu 4.10.2021. godine i apeluje na nadležne institucije da hitno poduzmu sve zakonske mjere kako bi se eliminisali rizici neodgovornog ponašanja ovog i svih drugih vlasnika pasa.

Incidenti sa vlasničkim psima rezultat su neodgovornog vlasnišva nad psima, odnosno neodgovornog odnosa vlasnika prema zajednici, ali i prema samim psima, bilo da se radi o nedovoljnoj brizi ili o zloupotrebljavanju njihovih karakteristika. Uz ostale obaveze, Zakon jasno propisuje i da psi u zajednici moraju biti na povocu, a određeni psi i sa brnjicom. Odgovorno vlasništvo podrazumjeva sve od čišćenja za svojim ljubimcom u šetnji pa do adekvatne kontrole i nenapuštanja pasa.

Smatramo, i od početka našeg djelovanja u BiH napominjemo, da je neodgovornost ljudi glavni problem a odgovornost – rješenje. Odgovorno vlasništvo i adekvatno držanje pasa ključan je element efikasnog Sistema za upravljanje populacijom, što je propisano i Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, i što predstavlja preduslov za sigurnost i dobrobit i zajednice i životinja.

Zakonski Sistem za upravljanje populacijom pasa koji podržavamo kroz vrijedne programe koje finansiramo još od 2012. godine jedini je put da se na odgovoran način upravlja svim psima, da se trajno i održivo riješi problem pasa lutalica, i da se spriječe sigurnosni i zdravstveni rizici za ljude i životinje.

U tom smislu, još jednom pozivamo lokalne vlasti i sve odgovorne institucije da počnu tretirati ovaj problem kao prioritet, te da osiguraju da se Zakon provodi dosljedno i kontinuirano, što sada mogu uraditi mnogo efikasnije i uz manje troškove, koristeći rezultate naše podrške u proteklih desetak godina.

Nadležne inspekcije sada imaju na raspolaganju i Državnu bazu vlasnika i pasa, te tako mogu lakše pojačati nadzor i adekvatno djelovanje prema neodgovornim vlasnicima. Građani treba da bilo kakvu sumnju u neodgovorno vlasništvo pasa prijave veterinarskoj inspekciji, bilo da se radi o potencijalnoj ugroženosti ljudi ili samih pasa.