Dogs Trust, UNDP i Vlada Švicarske: Trajno, zakonsko i humano rješavanje problema napuštenih pasa dio je integriranog razvoja zajednice

Pored svojih brojnih vrijednih programa koji se provode na oko 68% teritorije Bosne i Hercegovine, Predstavništvo Fondacije Dogs Trust je tokom prethodnih godina u više navrata podržalo aspekt vezan za zakonsko, humano i trajno rješavanje problema napuštenih pasa i u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Dio ovog projekta se s razlogom odnosi i na aktivnost izrade planova upravljanja populacijom pasa koja je utemeljena na angažmanu predstavnika lokalnih zajednica na sagledavanju problema u vezi sa populacijom pasa, a potom i na izradi plana upravljanja populacijom pasa koji su humani i po mjeri lokalnih zajednica.

Problem napuštenih pasa uzrokovan je neodgovornim vlasništvom pasa i nedostatkom sistemskog uvezivanja i provođenja zakonskih mjera kako bi se djelovalo i na posljedicu eskaliranog problema i na njegov uzrok, te tako došlo do trajnog rješenja, da zajednica bude sigurna i sretna a psi adekvatno zbrinuti.

S obzirom na zajednički cilj ovog razvojnog aspekta ILDP-a i Fondacije Dogs Trust koji ujedno predstavlja i uslov za integraciju BiH u Evropsku Uniju,  Predstavništvo Fondacije je od 2015. do 2019. godine osiguralo podršku u više regija ILDP aktivnosti. Tako je stručna obuka u humanom hvatanju pasa provedena u Sanskom Mostu, Ključu, Jajcu i Trebinju, a u Loparama dodatno i usavršavanje veterinarskih stručnjaka kroz Program koji Dogs Trust provodi u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Predstavništvo je u Rogatici provelo aktivnosti ovog vrijednog razvojnog programa kroz prezentacije o efikasnom, zakonskom i humanom Sistemu za upravljanje populacijom pasa, kao i o važnosti edukacije najranjivije grupe društva, djece, o sigurnosti u kontaktu s psima i u blizini pasa, te o važnosti odgovornog vlasništva pasa.

Ove godine provedena je i zajednička kampanja pod imenom „Da ne potrošite novce, a da su na broju ovce“ namijenjena edukaciji ruralnog stanovništva o važnosti sterilizacije pasa. Saradnja je rezultirala i uključivanjem lokalnih vlasti u Trebinju u Dogs Trust Program tehničke pomoći lokalnim vlastima, a potom i u vrijedne Programe masovne sterilizacije napuštenih i besplatne sterilizacije vlasničkih pasa, te edukacije školske djece koje Fondacija kreira, koordinira i finansira u potpunosti.

Fondacija Dogs Trust vjeruje da psi mogu biti sretni samo ako je i zajednica sretna, te da se to može postići samo kroz progresivni, efikasni i humani Sistem za upravljanje populacijom pasa koji uvezuje relevantne zakonske mjere, a koje mogu uspostaviti samo odgovorne vlasti, kao i osigurati njihovo provođenje.

Fondacija Dogs Trust i druge organizacije kao što je UNDP koje finansiraju i osiguravaju provođenje vrijednih i društveno korisnih programa značajno pomažu u ovome, ali ovi programi mogu biti maksimalno iskorišteni i pružiti velike uštede za javni budžet jedino ako postoji inicijativa odgovornih vlasti da se problem riješi efikasno, zakonski, humano i trajno.

Da podsjetimo, Dogs Trust u BiH sa svojih sedam vrijednih programa koje kreira, koordinira, i u potpunosti finansira, a koji se provode uz angažman i u saradnji sa lokalnim partnerima i uz odobrenje relevantnih institucija, u posljednjih 7 godina daje značajan doprinos u rješavanju problema napuštenih pasa, sada već na skoro 2/3 teritorije zemlje, te planira nastaviti sa podrškom u skladu sa svojom misijom i dostupnim sredstvima, vjerujući da samo zajedničkim naporima možemo doći do cilja koji je svima u interesu, a to je sretna zajednica i sretni psi u njoj.  Saznajte više o našoj podršci na www.dogstrust.ba!