Edukacija školske djece

Uči uz Dogs Trust! Kontinuirane online radionice za djecu! Prijavi se!


Prijava za besplatne radionice za djecu:

Kada školska godina počne, osnovne škole diljem BiH se za ovaj korisni, besplatni program koji će unaprijediti kvalitet obrazovnog procesa i obradovati djecu, te im pomoći da budu što sigurnija, mogu prijaviti kod naših edukatora. Njihovi kontakti su na dnu ove stranice.

Program Edukacije školske djece – besplatne edukativno-zabavne radionice koje se provode u velikom dijelu Bosne i Hercegovine – kao primarni cilj imaju da djeca uvijek budu sigurna u kontaktu sa psima, te da nauče o potrebama i odgovornom vlasništvu pasa kako bi buduće generacije bile i sigurne i odgovorne!

Naše radionice provode se diljem BiH uz podršku i odobrenje resornih ministarstava. Sadržaj radionice može se prilagoditi bilo kojem predmetu u okviru obrazovnog programa, tako da djeca mogu učiti o sigurnosti sa psima, potrebama pasa i odgovornom vlasništvu, na primjer, i na času matematike: Npr.kako se brinuti o našem psu, koliko nam je potrebno novca, hrane te prostora za život – možemo izračunati rješavanjem matematičkih jednačina, vježbanjem tablica množenja i dijeljenja, sabiranja i oduzimanja, te učeći o mjernim jedinicama!

Radionice za djecu od 7 do 11 godina u potpunosti finansira Dogs Trust a provode ih obučeni stručnjaci. Cilj ovog-edukativno zabavnog programa je da djecu prije svega nauče o tome kako da budu što sigurnija u blizini pasa ili u kontaktu sa psima, te o psu kao životinji – njegovim potrebama, osobinama, te o važnosti odgovornog vlasništva pasa, te adekvatnog ophođenja prema psima.

Za sigurnost i dobrobit cijele zajednice!

Suvad Cibra
tel. 063 490 719
e-mail: suvad.cibra@dogstrust.ba

Elma Šabanović
tel. 063 490 980
e-mail: elma.sabanovic@dogstrust.ba

Aida Hulusić
tel. 063 490 971
e-mail: aida.hulusic@dogstrust.ba

Faruk Hodžić
tel. 061 875 937
e-mail: faruk@fondacijatz.org

Aleksandar Todorović
tel. 061 875 930
e-mail: aleksandar@fondacijatz.org

Vatrenka Mišković
tel. 063 556 981
e-mail: vatrenkamiskovic@gmail.com

Ivana Rimac Milanović
tel. 063 980 705
e-mail: ivrimac1@gmail.com

Slađana Grbić
tel. 051 450 125
e-mail: sladjana.grbic@slavendoo.com

Svjetlana Kaurin
tel. 065 947 952
e-mail: ceca_markoc@hotmail.com

Slađana Bosiljčić Brajović
tel. 061 254 292
e-mail: sladjana_bosiljcic@hotmail.com

Boris Brajović
tel. 065 991 378
e-mail: brajakum@yahoo.co.uk

Dino Kovačević
email: dinokova4@gmail.com
tel. 063 031 929

Emir Avdispahić
email: emir.avdispahic@hotmail.com
tel. 061 932 751

Dragana Lugonja
e-mail: dragana.kosarka@gmail.com
tel. 065 218 290

Ko može zakazati besplatnu radionicu?

  • Osnovne škole, za djecu od 2. do 6. razreda;
  • Udruženja za djecu i mlade;
  • Biblioteke.

Možete nas pozvati i na vaše dječije festivale i događaje!