Clinic List

FREE MASS NEUTERING CAMPAIGN OF STRAY DOGS

CANTON 10

TOMISLAVGRAD

Veterinarska stanica Mrkodol
Mrkodol bb
Tel.: 063 457 689

JP Veterinarska stanica Tomislavgrad
Kralja Zvonimira bb
Tel.: 034 352 360

LIVNO

Veterinarska stanica Li – vet
Veliki Guber bb
Tel.: 063 332 397

GLAMOČ

JP Veterinarska stanica Glamoč
Junuza Duruta bb
Tel.: 063 851 442