Clinic List Canton Sarajevo

KAMPANJA MASOVNE STERILIZACIJE PASA LUTALICA I BESPLATNE STERILIZACIJE VLASNIČKIH PASA

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

DI VET Ilijaš,
Stari Ilijaš bb
Tel.: 033 400 011

OPĆINA HADŽIĆI

VET Tarčin,
Mrđana Đoke 50
Tel. : 033 418 556

OPĆINA NOVI GRAD

Vetlife Stup,
Hajrudina Šabanije 2
Tel.: 033 235 333

City Vet, Mojmilo
Hasiba Brankovića bb
Tel.: 061 191 131

OPĆINA NOVO SARAJEVO

Veterinarska klinika “Ketti”
Kolodvorska 12, Pofalići
Tel.: 033 654 700

OPĆINA VOGOŠĆA

Pro Vet Vogošća
Hasana Merdžanovića
Tel.: 061 939 766

OPĆINA CENTAR

VTA Slatina
Slatina bb
Tel.: 033 216 848

Vet Centar d.o.o.
Husrefa Redžića br. 7
Tel.: 033 201-783