Dogs Trust Marks International Chidren’s Day with Children on Sarajevo Streets

Dogs Trust edukatorice su u toku šetnje koja je upriličena u povodu obilježavanja
Međunarodnog dana djece, jučer, 1.6.2021. godine, sa djecom na ulicama Sarajeva
razgovarale o psima i poklonile im edukativno-zabavne igrice koje će im pomoći da o ovoj
temi uče kroz zabavu.

Dogs Trust već skoro punih 9 godina radi s djecom koja su ne samo najranjivija grupa
društva, nego i njegova budućnost, kako bi na zabavan način naučili o prirodi i potrebama
pasa, te o sigurnosti kada su u blizini ili u kontaktu sa psima – ljubimcima, ali i onima koji
su napušteni i u čijoj se blizini mogu naći na putu od kuće do škole.

Djeca u ovakvim aktivnostima i radionicama izgrađuju empatiju i podižu samopouzdanje,
jer svi žele da sudjeluju kada se priča o ovoj temi, bez obzira na to kakve ocjene imaju!
Pored aktivnosti u zajednici, radionice koje se radi situacije sa COVID-19 virusom trenutno
ne održavaju u školama, sada se tri puta sedmično, provode online.

Pozivamo vas da se prijavite na https://www.dogstrust.ba/aktivnosti/edukacija/ i radujemo se
druženju!

Galerija: Dan djece – Dogs Trust BiH