Obavezno evidentiranje ljubimaca u državnu bazu

Prijavljivanje vašeg psa u državnu Bazu podataka, čak i ako je već čipovan, zakonska je obaveza svakog vlasnika. Za sve informacije javite se svom veterinaru i pročitajte informacije koje smo za vas saznali iz prve ruke!

Važnost Identifikacije pasa

Identifikacija pasa je njihovo trajno označavanje jedinstvenom elektronskom oznakom, mikročipom. Značajna je zbog provođenja neophodne kontrole vlasništva pasa, posebno kontrole opasnih zaraznih i parazitarnih bolesti od kojih obolijevalju i ljudi i životinje (zoonoze kao što su bjesnilo, ehinokokoza, lajšmanioza, i dr.).

U našoj zemlji je nezakonito i nepropisno provoditi bilo kakvu veterinarsku intervenciju ako pas nije prethodno identifikovan mikročipom. Veterinarska organizacija koja krši ovaj propis, ali i vlasnik psa koji to dopusti, riskiraju sankcije.

Obavezna evidencija ljubimaca u državnu Bazu

Prema Pravilniku o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 96/16) svi psi koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine moraju biti identifikovani i evidentirani u skladu s njegovim odredbama.

To znači da se pas nakon trajnog označavanja mora evidentirati u registar svih pasa i mačaka, odnosno državnu bazu podataka koju vodi i ažurira Agencija za označavanje životinja, kao dio Ureda/Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Početkom ove godine konačno su ispunjeni svi uslovi za potpunu implementaciju pomenutog Pravilnika, pa je u Bazu neophodno evidentirati sve pse, uključujući one koji su ranije identifikovani i mikročipovani.

Početkom ove godine konačno su ispunjeni svi uslovi za potpunu implementaciju pomenutog Pravilnika, pa je u Bazu neophodno evidentirati sve pse, uključujući one koji su ranije identifikovani i mikročipovani.

Samo veterinar može unijeti vašeg psa u državnu Bazu

Identifikaciju, unos podataka u Bazu podataka i izdavanje pasoša vlasniku ili držaocu pasa vrše isključivo veterinari. Nakon identifikacije i unosa podataka u Bazu, veterinar vlasniku ili držaocu izdaje propisanu ispravu, pasoš, u koji se unose podaci o provođenju obaveznih preventivnih mjera zaštite zdravlja, kao i drugih intervencija veterinara nad konkretnom, identifikovanom životinjom.

Vlasnici pasa su dužni prijaviti svog psa u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu gore pomenutog Pravilnika ili najkasnije prilikom prvog ovogodišnjeg redovnog cijepljenja protiv bjesnila.

Ako vlasnička knjižica/pasoš koji imate za svog psa nema biometrijsku šifru, vaš pas nije u državnoj Bazi podataka i neophodno je da se u tom smislu šo prije javite svom veterinaru koji će izvršiti upis ljubimca u Bazu/Registar i pribaviti odgovarajući pasoš.

Ako već niste, napominjemo da je neophodno da veterinar provede sve obavezne redovne mjere zdravstvene zaštite – vakcinaciju protiv bjesnila i dehelmintizaciju pasa protiv trakavice Echinococcus granulosus.

Sankcije veterinarske inspekcije

Ako vlasnik ne osigura identifikaciju, označavanje i evidentiranje psa u Bazu podataka/Registar, te nema odgovarajući pasoš, veterinarski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo izdavanjem prekršajnog naloga će izreći novčanu sankciju u iznosu od 300KM.

Ova sankcija se može izreći i ako pas nije čipovan nikako, ako nemate adekvatan pasoš i ako se ustanovi da pas nije evidentiran u Bazi, kao ako vlasnik psa ne prijavi

nabavku, uginuće ili otuđenje psa bilo kojeg karaktera veterinarskoj organizaciji u određenom roku.

Veterinarska inspekcija počinje vršiti intenzivan nadzor

Napominjemo da je početkom novembra veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo dobila nesmetan pristup i korišćenje podataka državne Baze podataka za kućne životinje, što će značajno unaprijediti i olakšati kontrolu inspekcije u narednom periodu u dijelu koji se odnosi na identifikaciju, označavenje i kontrolu kretanja, kao i provođenja obaveznih mjera zaštite zdravlja ove vrste životinja.