Igonriranje i kršenje važećeg državnog zakona javnim sredstvima povećava sigurnosni rizik zajednice i udaljava je od trajnog rješenja

U povodu najnovijih dešavanja vezanih za kršenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, Fondacija Dogs Trust još jednom izražava svoje duboko neslaganje i protest protiv nastavka prakse na koju smo već više puta medijski reagirali. Neprihvatljivo je to što pojedine općine potpuno ignoriraju ovaj postojeći i važeći državni zakon, te što koristeći javna sredstva rade po svome i rješenja traže u kršenju zakona države koju navodno poštuju.

 

Smatramo da je nepotrebno navoditi razloge zašto je kršenje bilo kojeg važećeg zakona, pogotovo od strane onih koji bi ga trebali štititi i provoditi, štetno za građane i pravni sistem. Pitanje je kako građani mogu biti sigurni da lokalna vlast koja otvoreno krši važeći državni zakon – zato što se jednostavno ne slaže s njim – u pitanje neće dovesti i neke druge zakone.

 

Pored toga što je protuzakonita, praksa koju provodi “higijenski servis” općine Novi Grad Sarajevo je, napominjemo, kontraproduktivna i ne samo da problem ne dovodi bliže rješenju, već ga čini gorim, stavljajući zajednicu pod veći sigurnosni rizik; na mjesto socijaliziranih i veterinarski obrađenih pasa koji svoju teritoriju štite od drugih pasa, ali sada masovno bivaju uklonjeni, doći će najvjerovatnije neobrađeni, nesterilisani psi iz drugih regija koji će pod stresom novog okruženja nove sredine imati veću tendenciju da se ponašaju agresivno, i koji će se nastaviti razmnožavati.

 

Jasno je da „higijenski servis“ općine Novi Grad javnim sredstvima preuzima zakon u svoje ruke, što su i javno iznijeli u svom posljednjem saopćenju. Ako je istina, kao što u svojim objavama općina Novi Grad Sarajevo tvrdi, da „higijenski servis“ i Veterinarska stanica općine postupaju “u potpunosti u skladu sa Zakonom”, zašto to i ne dokažu potpunom, dugo zahtijevanom transparentnošću prema građanima koji ih finansiraju, te javnosti i medijima osiguraju sve informacije i dokaze vezano za svakog pojedinačnog psa kojeg su uklonili, svoju registraciju, lokaciju, infrastrukturu, procedure, i ostala pitanja na koje građani nemaju odgovor? 

 

Fondacija Dogs Trust ne tvrdi da su ulice i parkovi prirodno stanište pasa; naprotiv – naš glavni cilj jeste doći do toga da psi više ne žive na ulicama, a to je jedino moguće postići kroz dosljednu provedbu Zakona, što je na dobrobit ljudi, ali i pasa kojima život na ulici nije dostojna perspektiva. 

 

Tvrdnja da oni koji se zalažu za provedbu Zakona i osuđuju njegovo kršenje zapravo stavljaju dobrobit pasa ispred dobrobiti djece, s jedne strane predstavlja obrtanje teze s namjerom da se opravda kršenje Zakona, a s druge pokazuje nedovoljnu informiranost sa Zakonom čija dosljedna primjena jedina može problem riješiti i zaštiti građane, i to na human način, a bez nepotrebnog stradanja zdravih, socijaliziranih i veterinarski obrađenih pasa.

 

Navodi da Fondacija Dogs Trust ne radi u skladu sa Zakonom tj, da nije ovlaštena da vrši bilo kakvu evidenciju, registraciju, čipiranje i sl. te da radi s „nelegalnim veterinarskim stanicama“, mogu lako biti demantirani, kao i brojne druge neutemeljene informacije. Predstavništvo Fondacije Dogs Trust i ne vrši ništa od gore navedenog, već u skladu sa svojom ulogom predstavništva, podržava lokalne aktere, uključujući veterinarske stanice koje su registrirane u skladu sa svim lokalnim legislativama, i pri tom zadovoljavaju i standarde Fondacije Dogs Trust. Svaka od ovih stanica svoju registraciju, kontakte, adresu, procedure i sl. drži dostupnim javnosti, za razliku od Veterinarske stanice Novi Grad, kao i ‘higijenskog servisa’ čije je kontakte nemoguće pronaći na Internetu.

 

U obraćanju općine Novi Grad, kaže se da Fondacija Dogs Trust ima budžet „koji se mjeri milionima funti“ te da je predstavništvo Fondacije „pokrovitelj lokalnim nevladinim organizacijama“.  Predstavništvo je od početka potpuno transparentno u vezi s budžetom koji je dostupan u svom planu podrške, te želi naglasiti da odobreni budžet do sada nije ni upotrijebljen u potpunosti, jer nismo uspjeli doseći ozbiljan nivo partnerstva s nadležnim vlastima, što će se, iskreno se nadamo, promijeniti ove godine.

 

Dodatno, Fondacija nije „pokrovitelj“ lokalnih nevladinih organizacija, a evidentno je da je i sama često na udaru pojedinih organizacija, zaštitara i aktivista upravo zato jer se aktivno involvirala u uspostavu partenrstva sa najvišim organom vlasti u Kantonu Sarajevo – Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša i samom Vladom, te zato što od početka naglašava da Zakon podržava u potpunosti i neselektivno, uključujući i primjenu Člana 14 koji se odnosi na eutanaziju, ali naglašavamo, samo ako se provodi dosljedno, što sada nije slučaj.

 

Nije nikakva tajna da se predstavništvo zalagalo protiv izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH čiji prijedlog je bio ne samo nehuman, već i potpuno neefikasan i finansijski neprihvatljiv.

 

“Smatramo da postojeći Zakon itekako može riješiti problem, ali da je njegovo dugogodišnje neprovođenje, te samo sporadično ili nikakvo bavljenje ovim problemom od strane općina i lokalnih vlasti, doveo do eskalacije problema i određenog broja napada na lica i imovinu”, rekao je Anel Bećirović, Šef predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH,

 

Ove vlasti su inače bile obavezne da od samog početka rade na dosljednoj provedbi Zakona, te su tako mogle spriječiti sve napade za koje ih građani s pravom tuže. Izlaz, međutim, nikako nije u ignoriranju i zaobilaženju Zakona, jer se problem tako produbljava a trajno rješenje postaje još dalje.

 

Predstavništvo Fondacije naravno ne vrši direktno sterilizacije, niti je za to ovlašteno, već onima koji to zakonski mogu, pruža znatnu finansijsku, tehničku i savjetodavnu podršku. Evidenciju koju pravi, Fondacija vrši samo za one pse koji su obrađeni uz našu podršku, jer nažalost općine ne provode ni taj dio Zakona koji je ključan za sankcioniranje neodgovornog vlasništva kao korijena problema i glavnog izvora povećanja broja pasa na ulici.

 

S obzirom na to da je zbog ignoriranja problema situacija eskalirala, sada je neophodno ukloniti samo one pse koji predstavljaju prijetnju zajednici, a njihov broj nije tako veliki, dok miroljubive, socijalizirane, veterinarske obrađene pse, na šta Fondacija Dogs trust ulaže velika sredstva, treba ostaviti da svoj kratki životni vijek – ukoliko ne mogu biti udomljeni – provedu na sadašnjim staništima bez mogućnosti daljeg razmnožavanja. Ovo će, pod uvjetom da vlasti, koje to jedine i mogu, spriječe dotok novih pasa kroz sankcioniranje neodgovornog vlasništva i kontrolu uzgoja pasa, i istovremeno provedbu drugih elemenata Zakona, postepeno ali sigurno dovesti do toga da pasa lutalica više neće biti na ulicama. Druge opcije su preskupe, a neke, kao što su masovna skloništa i masovne eutanazije, i nezakonite i nehumane.

 

Mi se samo zalažemo za provedbu važećih zakona u BiH, što bi trebalo da rade i općine, jer se time dolazi do rješenja problema ne samo na human, nego i najefikasniji, jedini trajan i ekonomski najprihvatljiviji način“, rekao je Bećirović, dodavši da se „prethodna Vlada Kantona Sarajevo apsolutno složila s ovim pristupom, te su oni bili naši partneri a ne udruženja, mada smo vjerovanja da nevladin sektor može odigrati važnu ulogu u prelaznom periodu kroz saradnju, a ne konflikt sa vlastima“. 

 

Još jednom napominjemo da Fondacija Dogs Trust vjeruje da psima nije mjesto na ulici, ali da se u datoj situaciji problem može riješiti trajno i održivo jedino kroz dosljednu provedbu Zakona zaštiti i dobrobiti životinja u BiH koji daje jasne okvire za uspostavu sistema za upravljanje populacijom pasa – koji jedini sigurno dovodi do trajnog rješenja.

 

Iskustvo pokazuje da kontinuirano, masovno ubijanje pasa, pored toga što je etički neprihvatljivo i nehumano, nikada ne može problem riješiti, te podrazumijeva neprekidno izdvajanje ogromnih finansijskih sredstava samo za maskiranje problema. 

 

Fondacija Dogs Trust u BiH ponovno poziva sve odgovorne inspekcije na kantonalnom, federalnom i državnom nivou, posebno Ured za veterinarstvo BiH kao nalogodavno tijelo za provedbu ovog Zakona na državnom nivou, kao i sve odgovorne lokalne vlasti, uključujući Vladu Kantona Sarajevo, da po hitnom postupku poduzmu korake ka ispitivanju, utvrđivanju i zaustavljanju kršenja relevantne važeće legislative na državnom nivou – Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, te da se angažiraju na njegovoj dosljednoj provedbi, u čemu im za podršku svesrdno stojimo na raspolaganju.