string(7) "slikebs" string(6) "2013bs"

Septembar SASTANAK S VETERINARSKIM KLINIKAMA

Oktobar PRVA GODIŠNJICA

Maj PRESS KONFERENCIJA BESP. STERILIZACIJE EVENT

Juni MASOVNA STERLILIZACIJA posjeta Jackie Molyneux

Juni CELEBRITY SUPPORT EVENT

Juni Hiljaditi sterilisani pas Malena u Sarajevu

Decembar PRESS KONFERENCIJA NA KRAJU KAMPANJE MASOVNE STERILIZACIJE

Oktobar MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA OŠ ISAK SAMOKOVLIJA

Oktobar JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Oktobar BOOK FEST

Mart OS UMIHANA ČUVIDINA

Maj QSI INTERNATIONAL SCHOOL CAMPAIGN

Maj POČETAK MASOVNE STERILIZACIJE

Maj OŠ MALTA

Maj OŠ ISAK SAMOKOVLIJA

Maj OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ

Maj MUSA ĆAZIM ĆATIĆ

Juni KIDS FEST PARADE

Juni KIDS FEST

Juni INFO DAN

Juli TRAINING

Decembar RADIONICA OŠ VLADISLAV ŠKARIĆ

August RADIONICA ČITAONICA BUBAMARA

April OŠ H. Spahić, Z. Kolar, M. M. Dizdar, B. Selmanović

April OŠ POFALIĆI

April OŠ HASIM SPAHIĆ ILIJAŠ