Istraživanje u junu 2017.: Na ulicama Sarajeva skoro duplo manje napuštenih pasa nego prošle godine

Prema istraživanju i brojanju pasa koje je Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH provelo u junu 2017. godine, na ulicama grada Sarajeva nalazi se oko 5000 napuštenih pasa, što je upola manje nego prošle godine kada je izbrojano oko 9000 napuštenih pasa.

U ostalim općinama Kantona Sarajevo, izbrojano je oko 6000 pasa, što je za 2000 manje nego prošle godine.

Značajan pad u broju napuštenih pasa sasvim sigurno se može povezati s punih pet godina kampanja masovne sterilizacije koje provodi Fondacija Dogs Trust, ali dijelom i s aktivnostima lokalnih nevladinih organizacija, te lokalnih vlasti, kao i zabilježenom porastu u lokalnom i međunarodnom udomljavanju od strane pojedinaca.

I drugi programi koje Fondacija finansira i provodi još od 2012. godine, doprinijeli su ovom rezultatu, posebno kampanje edukacije i podizanja svijesti javnosti, edukacija školske djece, te besplatna obuka pasa u Školi za pse!

Dogs Trust provodi godišnje brojanje napuštenih pasa u gradu Sarajevu još od početka svog angažmana 2012. godine, dok je prvo brojanje pasa u cijelom Kantonu Sarajevo provedeno 2015. godine.

Između 2011. i 2017. godine, najveći broj pasa zabilježen je 2013. godine kada je u Sarajevu izbrojano oko 12,500 napuštenih pasa; u naredne dvije godine, između 2013. i 2015. godine, broj pasa je u gradu opao za 38%, dok je najveći zabilježeni pad u broju napuštenih pasa zabilježen ove godine kada je broj pasa u odnosu na 2016. opao za gotovo 50%!

Većina označenih pasa na ulici nosi Dogs Trust markicu

Drugi podaci istraživanja pokazuju da je od ukupnog broja označenih izbrojanih pasa u gradu Sarajevu čak 90% njih s bijelom Dogs Trust markicom, a u drugim dijelovima Kantona Sarajevo, 80%!

Ovo pokazuje odlične rezultate kampanja masovne sterilizacije, ali je i indikator da se kampanje moraju nastaviti punom parom!

Zabilježeno unapređenje dobrobiti napuštenih pasa

Podatak koji ohrabruje je da su napušteni psi ove godine u mnogo boljem stanju nego prošle godine; mnogo je manje pasa koji šepaju, a psi općenito izgledaju zdraviji, bolje su uhranjeni, a i manje strašljivi.

Poboljšana opća dobrobit napuštenih pasa je definitivno pokazatelj mijenjanja svijesti koji se reflektira humanijim odnosom građana prema napuštenim psima. Prema podacima Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ranije ove godine, znatno je smanjen i stupnju zlostavljanja pasa, što se također može pripisati kontinuiranim naporima za podizanje svijesti i edukaciju javnosti.

Manje čopora, manje kučića i manje ženki nego mužjaka

U okviru istraživanja, zabilježen je manji broj čopora u odnosu na prošlu godinu, te manji broj pasa u čoporima u kojima je sada uglavnom po samo dva psa.

Dodatno, zabilježen je smanjen broj novih kučića – što je i cilj masovne sterilizacije, a ohrabrujući je potpuno neovisan podatak da je među napuštenim psima ove godine zabilježen i manji broj ženki!

Ovo je pokazatelj da je cilj da se steriliše 80% ukupne populacije napuštenih pasa bliži nego što je očekivano, a kao što je ranije komunicirano, sterilizacija ovog procenta napuštenih pasa dokazano dovodi do nastavka pada broja napuštenih pasa, posebno ako se tome pridruže i inicijative lokalnih vlasti u provedbi odgovornog vlasništva pasa te uspostavi zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa.

Programi Fondacije Dogs Trust sada su zastupljeni na 40% Bosne i Hercegovine, a širenje podrške diljem zemlje je planirano u skladu sa resursima Fondacije te zavisno od spremnosti lokalnih vlasti na saradnju.

Budući planovi

Sljedeći korak Fondacije Dogs Trust je podrška kroz udomljavanje pasa! Dobra je vijest da je Izvršni odbor Fondacije nedavno odobrio sredstva za izgradnju Dogs Trust Centra za udomljavanje pasa u Kantonu Sarajevo! Ovaj izvrsni Centar će funkcionirati po istim visokim standardima i usavršenim procedurama kao i 22 Centra za udomljavanje koje Fondacija vodi u Veliko Britaniji, te će biti jedinstven ne samo u BiH, već u ovom dijelu Evrope.

S obzirom na to da je ovo vremenski zahtijevan projekat, Fondacija u međuvremenu, u drugom dijelu ove godine planira pokrenuti “Fostering šemu za udomljavanje” koja će i nakon otvaranja Centra nastaviti biti podrška kvalitetnom udomljavanju.

Pokretanjem organizovanog udomljavanja pasa po najvišim standardima dobrobiti koji su garancija da udomljeni pas neće biti napušten, Fondacija Dogs Trust zatvara krug velike i sveobuhvatne podrške koju jedna ovakva dobrotvorna organizacija može i pružiti, ali napominje da će jedino provedba zakonskog Sistema od strane lokalnih vlasti dovesti do zajedničkog cilja – da psi više ne žive na ulicama, već sretno i zbrinuto, sa svojim odgovornim vlasnicima!