Javni poziv općini Fojnica da hitno ispita i sankcionira nezakonito ubijanje nedužnih pasa vatrenim oružjem

Foto: Richard Murgatroy

Kako saznajemo od Udruženja za zaštitu životinja i okoliša Fortuna, Fojnica,  trenutna situacija u kojoj se svi nalazimo radi pandemije COVID-19 nastavlja se zloupotrebljavati u pogledu nehumanog, protuzakonitog i nepotrebnog ubijanja napuštenih pasa.

Udruženje nam je poslalo informaciju o slučaju ubijanja zdravih i socijaliziranih napuštenih pasa u naseljenom dijelu njihove Opštine i to kroz korištenje vatrenog oružja i u vrijeme trajanja policijskog sata. Napominjemo da udruženje navodi da se radilo o socijaliziranim, zdravim psima i psićima o kojima se zajednica brinula i hranila ih. Informacija koju su nam poslali bila je potkrijepljena uznemirujućim fotografijama koje zbog takvog sadržaja ovdje ne objavljujemo.

Posljednji izvještaji o identificiranju i sankcioniranju počinioca masovnog trovanja nedužnih pasa u općini Jajce koji su uslijedili i nakon našeg javnog apela su nas ohrabrili u nadi da će lokalne vlasti diljem zemlje pokrenuti jaču inicijativu da se Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH počne primjenjivati sistemski, dosljedno i transparentno.

Zloupotreba vanredne situacije i preuzimanje zakona u svoje ruke u Opštini Fojnica je za svaku osudu i zahtijeva hitan angažman više nivoa vlasti.

Stoga, ovim putem javno pozivamo sve nadležne institucije vlasti u Opštini Fojnica da hitno provedu istragu ovog slučaja koji predstavlja ne samo krajnje nehuman i protuzakonit čin, već koji involvira i korištenje vatrenog oružja u naseljenom mjestu, što predstavlja ogroman rizik i za ljude koji žive u ovoj zajednici. Pozivamo ih da istragu i sankcioniranje počinioca provedu transparentno, te da poduzmu adekvatne mjere u cilju sprečavanja ponavljanja ovakvih slučajeva.

Još jednom apelujemo i na sve druge utjecajne aktere u BiH da u skladu sa svojim kapacitetom upute vrlo ozbiljan poziv vlastima u BiH da hitno pokrenu odlučnu inicijativu u dosljednom i potpunom provođenju mjera zakona kako bi se problem s napuštenim psima počeo rješavati sistemski, humano i efikasno. Problem je uzrokovan neodgovornošću ljudi koji napuštaju i zloupotrebljavaju životinje, ali je eskalirao i nastavlja se ponavljati zbog nedosljednog ili nikakvog provođenja zakona, ali posebno zbog tolerancije za njegovo kršenje.