Kroz besplatnu sterilizaciju spriječeno da se stotine hiljada pasa rode na ulici

Zadnja u nizu kampanja besplatne sterilizacije vlasničkih pasa koja je trajala od 29.6. do 31.7.2015. godine rezultirala je u sterilizaciji 474 psa. Time se ukupan broj pasa koji su sterilisani uz podršku Fondacije Dogs Trust u Kantonu Sarajevo popeo na 13.120, od čega 3.807 vlasničkih i 9.313 pasa lutalica. S obzirom na to da jedna ženka može na svijet donijeti oko 18 kučića godišnje, a da je njeno potomstvo reproduktivno zrelo već sa šest mjeseci starosti, sterilizacija 4.856 ženki lutalica spriječila je da se na ulici rode i žive u okrutnim uslovima stotine hiljada novih pasa, te da se problem sa psima lutalicama za zajednicu ne poveća još više. U dodatku, vlasnički psi koji su sterilisani kroz podršku Fondacije nisu više pod rizikom od neželjenog potomstva, zdraviji su i imaju šansu da provedu duži i kvalitetiniji život sa svojim vlasnicima, donoseći im radost i odanost, kako to samo psi mogu.

“Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH nastavlja sa svojom značajnom podrškom, i spremno je produbiti je kroz partnerstvo sa lokalnim vlastima, sve s ciljem da pomogne da se Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH provede dosljedno i potpuno, i da se uspostavi čvrst, održiv i human sistem za upravljanje populacijom pasa u Kantonu Sarajevo. Ovim bi Kanton Sarajevo postao primjer za replikaciju za cijelu zemlju,” rekao je Anel Bečirović, Šef predstavništva. On je dodao da Dogs Trust vjeruje da, kako bismo imali pse koji žive kao ljubimci a ne na ulici, moramo nastaviti sa djelovanjem na simptome, ali da je apsolutno ključno simultano djelovati direktno na uzrok problema, a to je neodgovorno vlasništvo i neregistrovan uzgoj pasa.

“Nadamo se da će nam partenrstvo s vlastima omogućiti i da prebacimo našu bazu podataka odgovornoj instituciji koju Vlada imenuje, a koja je može iskoristiti da uspostavi Registar pasa i sankcionira neodgovorne vlasnike,” rekao je Bečirović.

Naredna kampanja posvećena je psima lutalicama. Kampanja koja je dio cjelogodišnje podrške besplatnoj sterilizaciji pasa počinje 31.8. a završava 30.9. 2015. godine. Pozivamo sve hranitelje i zaštitare pasa lutalica, kao i sve građane dobre volje, da komuiciraju s nama tokom ove kampanje i da nam pruže svoju vrijednu podršku kako bismo uspjeli sterilisati što više pasa lutalica, spriječili njihovo daljnje razmnožavanje i smanjili problem pasa lutalica zajednici u okviru napora da dosegnemo krajnji cilj – da psi žive u sretnim domovima a ne na ulici.