Obavijest: Kršenje Standardnih operativnih procedura

Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH primilo je prijave da je jedna od veterinarskih stanica koje učestvuju u našem programu sterilizacije navodno prekršila i lokalni Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, i pravila Fondacije Dogs Trust (Standardne Operativne Procedure – SOP).

Prijava uključuje navode o nelegalnom uništavanju miroljubivih i zdravih pasa za koje je Fondacija finansirala sterilizaciju i dodatni veterinarski tretman, kako bi u nedostatku adekvatnog sistema za njihovo zbrinjavanje mogli nastaviti živjeti u svom okruženju.

Strogo osuđujemo svaku vrstu nehumanog odnosa prema životinjama, te posebno nepotrebno i protuzakonito uništavanje pasa, te obavještavamo javnost da smo u vezi sa ovim prijavama pokrenuli istragu.

S obzirom na to da se radi o krivičnom djelu ne samo nelegalnog uništenja pasa, već i ugrožavanja zdravlja zajednice zbog nesanitarnog odlaganja biološkog otpada, ovim putem pozivamo sve nadležne institucije, kao što su lokalna veterinarska inspekcija te policijska uprava, da ispitaju slučaj i da prema rezultatima istrage poduzmu adekvatne mjere.

Predstavništvo je također, dok se istraga ne završi, u svom Programu masovne sterilizacije napuštenih pasa, suspendiralo učešće veterinarske stanice za koju se navodi da je involvirana u ove prekršaje.

Napominjemo da je Program masovne sterilizacije jedan od vidova značajne podrške koju Fondacije Dogs Trust pruža kako bi se smanjio dotok novih neželjenih pasa na ulice, te kako bi se smanjio  rizik zajednice.

Masovna sterilizacija je najefikasnija humana mjera smanjenja broja napuštenih pasa, te je neizostavan dio u situaciji kada je broj napuštenih pasa eskalirao.

Međutim, bez Inicijative i aktivnog učešća lokalnih vlasti u dosljednoj i potpunoj provedbi Zakona o zaštitu i dobrobiti životinja, te uspostavljanju zakonskog, humanog i samoodrživog sistema za upravljanje populacijom pasa koji bi omogućio sankcioniranje neodgovornog vlasništva pasa, problem se može ublažiti ali ne i trajno riješiti.