Lista klinika Ze-Do kanton

ZENICKO DOBOJSKI KANTON

BREZA

Mak-vet doo
Kahve bb
Tel.: 061 302 188

VISOKO

Javno preduzeće veterinarska stanica Visoko doo
Musala 25
Tel.: 061 771 571

NEMILA

Zevet doo
Patriotske lige 75
Tel.:061 798 528

ZAVIDOVIĆI

Dr. Uner doo
Alije Izetbegovića 15a
Tel.:062 663 782

TEŠANJ

Veterinarska stanica Tešanj
Dobropolje bb
Tel.:061 109 325