Brošure

Dogs Trust BiH

Saznajte više o programima koje Predstavništvo Fondacije Dogs Trust kreira, koordinira, provodi i finansira u Bosni i Hercegovini.

Sterilizacija

Saznajte više o sterilizaciji vašeg psa, veterinarskoj brizi, označavanju vašeg psa te zdravlju vašeg psa.

Edukacija djece

Saznajte više o našem obrazovnom programu za djecu školskog uzrasta od 7 do 11 godina, koji obrađuje aktuelne teme odgovornog vlasništva pasa, sigurnosti u blizini pasa te potrebe pasa.

Škola za pse

Saznajte više o Školi za pse i principima pozitivnog motiviranja za obuku pasa.

Udomljavanje

Saznajte više o kvalitetnom udomljavanju i kako odabrati pravog psa za vas.

Trening veterinara

Preuzmite publikacije u nastavku i upoznajte se sa Dogs Trust Standardnim Operativnim Procedurama koje primjenjuju organizacije i pojedinci angažovani u programu sterilizacije/kastracije pasa.

Odgovorno vlasništvo pasa

Informirajte se o odgovornom vlasništvu pasa.

Podrška lokalnim vlastima

Uspostavljanje efikasnog sistema.