Ministar Krivić i šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH potpisali pismo Dogs Trust donacije u vrijednosti od 100, 000 KM namijenjene za zaštitu zdravlja školske djece

Ponukano trenutnom epidemiološkom krizom, Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH je odlučilo da osmu godišnjicu svog rada sa djecom osnovnih škola Kantona Sarajeva i odlične saradnje sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade, obilježi kroz vrijednu donaciju kojom želi pomoći u zaštiti zdravlja djece kao najranjivije kategorije društva.

U ovom povodu, Pismo donacije potpisali su Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, g. Anis Krivić i šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH, g. Anel Bećirović, a na održanom sastanku je dogovoren nastavak i proširenje saradnje, a uz sve propisane mjere zaštite i čim to bude moguće, i nastavak provođenja Dogs Trust radionica u učionicama.

Donacija u vrijednosti od 100.000 konvertibilnih maraka sastoji se od kvalitetnih, pamučnih, zaštitnih maski u tri sloja, i to 18.000 za djecu i 2.000 za nastavno osoblje, te 1.100 litarskih dozatora za dezinficijens za višekratnu upotrebu uz početne količine dezinficijensa koje će naši obrazovni aktivisti direktno dostaviti svim osnovnim školama u Kantonu Sarajevo.

Ovim će svako dijete od 2. do 6. razreda u Kantonu Sarajevo i svi njihovi nastavnici dobiti kvalitetnu zaštitnu masku za višekratnu upotrebu, a svaki razred i zbornica po dozator s inicijalnom količinom sredstva za dezinfekciju ruku.

Fondacija Dogs Trust u Kantonu Sarajevo, uz odobrenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te na zadovoljstvo nastavnika, roditelja i djece, već punih osam godina finansira i provodi edukaciju školske djece od 7 do 11 godina u vidu edukativno-zabavnih radionica, u toku kojih je obuhvaćeno preko 110.000 djece i oko 95% osnovnih škola!

Primarni cilj ovih radionica je pomoći djeci da budu što sigurnija u blizini pasa ili u kontaktu sa njima, ali ih i osvijestiti da bi kao budući građani bili i što odgovorniji, i time osigurati da se problem napuštenih pasa koji nažalost još postoji u BiH, ne nastavi.

Dogs Trust interaktivne radionice djeci, kroz učenje o psima, pomažu u izgradnji samopouzdanja i empatije, a ove, za djecu i cijelo društvo vrlo važne teme mogu se obrađivati i kroz dio predmeta iz nastavnog plana i programa kao što su matematika, engleski jezik, biologija, historija, umjetnost, te odjeljenska zajednica. Kroz teme koje djeca vole i ovakav pristup, djeca stiču znanja kroz zabavu što im razbija im strah i tremu u komunikaciji i pomaže i u boljem akademskom uspjehu.

Podsjetimo se da je zahvaljujući u velikoj mjeri naporima Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH, broj napuštenih pasa u Sarajevu za proteklih osam godina smanjen čak za 75% a time i sigurnosni rizici za djecu i širu zajednicu.

Škole koje još nisu uključene u ovaj program, kao i roditelje koji žele saznati više o Dogs Trust radionicama u učionicama i online, pozivamo da pogledaju video i informacije na našoj web stranici: https://www.dogstrust.ba/aktivnosti/edukacija/.